12/04/2024
HomeWarto przeczytaćMłodzieżowy sport dla Niepodległej w Powiecie Łęczyckim

Młodzieżowy sport dla Niepodległej w Powiecie Łęczyckim

sport dla niepodległej

W Starostwie Powiatowym w Łęczycy, w ramach realizacji zadania pod nazwą „Młodzieżowy sport dla Niepodległej w Powiecie Łęczyckim”, zostały podpisane dwie umowy.

Pierwsza umowa zawarta została pomiędzy Powiatem Łęczyckim a firmą KB VOYAGER Zygmunt Morgaś, z Radomia. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Młodzieżowy sport dla Niepodległej w Powiecie Łęczyckim”, które współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy to kwota 2 529 741,00 zł brutto. Druga umowa której przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji powyższego zadania, zawarta została pomiędzy Powiatem Łęczyckim a firmą Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o., z Kutna za kwotę 36 900,00 zł brutto.

Przy podpisaniu umowy obecny był również Pan Jacek Pawłowski, który będzie pełnił funkcję inspektora nadzoru podczas realizacji zadania oraz Pan Andrzej Owczarek, który w minionych dniach po 24 latach pracy w Starostwie Powiatowym w Łęczycy, zakończył prace zawodową przechodząc na zasłużoną emeryturę, a który zajmując się sprawami sportowymi w Powiecie Łęczyckim czynił wraz z władzami Powiatu Łęczyckiego intensywne starania na rzecz modernizacji i rozbudowy infrastruktury sportowo dydaktycznej szkół Powiatu Łęczyckiego.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż zadanie „Młodzieżowy sport dla Niepodległej w Powiecie Łęczyckim”, obejmuje wykonanie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy, boiska wielofunkcyjnego składającego się z dwóch boisk do piłki koszowej, boiska do piłki siatkowej, piłki ręcznej i tenisa ziemnego, boiska do piłki siatkowej plażowej, siłowni zewnętrznej, 4-torowej bieżni ze skocznią. Przy Zespole Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy, zostanie wykonane boisko wielofunkcyjne składające się z boiska do piłki koszowej, piłki siatkowej, piłki ręcznej i tenisa ziemnego oraz siłownia zewnętrzna. Przy I Liceum Ogólnokształcącym im Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wykonana zostanie siłownia zewnętrzna. Natomiast przy Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy wykonana zostanie siłownia zewnętrzna. Z kolei przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie wykonana zostanie nie tylko klasyczna siłownia zewnętrzna, ale również siłownia zewnętrzna typu street Workout. Oprócz tego w ramach realizacji zadania wykonane zostanie odwodnienie boisk wielofunkcyjnych, wycinka drzew będących w kolizji z bieżnią i urządzeniami siłowni zewnętrznych, a także wyposażenie obiektów w elementy małej architektury: kosze, tablice regulaminowe obiektu, ławki.

Realizacja zadania w znaczący sposób wpłynie na poprawę warunków kształcenia młodzieży w zakresie zajęć wychowania fizycznego, jak również pozwoli na poszerzenie oferty dydaktycznej szkół i placówek Powiatu Łęczyckiego.

Gmina Łęczyca zapr
Kapituła nagrodzi o