05/12/2023
HomePosts Tagged "powiat"

W Starostwie Powiatowym w Łęczycy nastąpiło podpisanie umów pomiędzy Powiatem Łęczyckim reprezentowanym przez Starostę Pana  Janusza Mielczarka oraz przedstawicielem Firmy Usługi Projektowe Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje Paweł Jodaniewski z Łęczycy.   Umowy dotyczą wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pod nazwą: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2512E w celu

Czytaj więcej

Radni powiatowi podjęli kilka uchwał, ale najwięcej dyskusji, w atmosferze dużego wzburzenia, wzbudził temat zagrożonej inwestycji drogowej – remontu drogi Leźnica Mała – Janków. Od samego początku inwestycja drogowa składająca się z dwóch części Leszno – Kotowice i Leźnica Mała – Janków wzbudzała wiele dyskusji. Już

Czytaj więcej

W ramach programu wojewody w zakresie likwidacji „białych plam komunikacyjnych” od 1 września br. ruszyła nowa linia autobusowa: Łęczyca – Prądzew – Daszyna.     30 sierpnia br. rada powiatu podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiat

Czytaj więcej

Wzrosły płace pracowników łęczyckiego starostwa powiatowego. Średnio o 1000 zł brutto dla pracownika i 1200 zł dla kierownictwa. Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku wzrosło dwukrotnie. 1 stycznia i 1 lipca, a wszystko to z powodu wysokiej inflacji. - Płacę minimalną gwarantuje ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Czytaj więcej

Władze powiatu podpisały umowę dot. modernizacji źródła ciepła dla łęczyckiego szpitala. Nowa elektrociepłownia ma w minimalnym stopniu wpływać na środowisko naturalne. Założenia są też takie, aby zmniejszyć dotychczasowe koszty zużycia energii elektrycznej. Termin zakończenia realizacji zadania to 15.04.2024 r. - Realizacja inwestycji stanowi kolejny etap działań władz

Czytaj więcej

Łukasz Michalak, p.o. dyrektora szpitala w Łęczycy, poinformował starostę oraz radnych powiatu łęczyckiego o pogarszającej się sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy oraz o konieczności podjęcia "trudnych, bolesnych i wymagających odwagi decyzji". Wśród jednej z tych "trudnych" decyzji ma być likwidacja oddziału ginekologiczno-położniczego. Strata finansowa

Czytaj więcej

W Starostwie Powiatowym w Łęczycy, w ramach realizacji zadania pod nazwą „Młodzieżowy sport dla Niepodległej w Powiecie Łęczyckim”, zostały podpisane dwie umowy. Pierwsza umowa zawarta została pomiędzy Powiatem Łęczyckim a firmą KB VOYAGER Zygmunt Morgaś, z Radomia. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach

Czytaj więcej

Łukasz Michalak, p.o. dyrektora szpitala w Łęczycy, poinformował niedawno starostę oraz radnych powiatu łęczyckiego o pogarszającej się sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy oraz o konieczności podjęcia "trudnych, bolesnych i wymagających odwagi decyzji". Wśród jednej z tych "trudnych" decyzji może być likwidacja oddziału ginekologiczno-położniczego

Czytaj więcej