22/03/2023
HomePosts Tagged "powiat"

Łukasz Michalak, p.o. dyrektora szpitala w Łęczycy, poinformował starostę oraz radnych powiatu łęczyckiego o pogarszającej się sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy oraz o konieczności podjęcia "trudnych, bolesnych i wymagających odwagi decyzji". Wśród jednej z tych "trudnych" decyzji ma być likwidacja oddziału ginekologiczno-położniczego. Strata finansowa

Czytaj więcej

W Starostwie Powiatowym w Łęczycy, w ramach realizacji zadania pod nazwą „Młodzieżowy sport dla Niepodległej w Powiecie Łęczyckim”, zostały podpisane dwie umowy. Pierwsza umowa zawarta została pomiędzy Powiatem Łęczyckim a firmą KB VOYAGER Zygmunt Morgaś, z Radomia. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach

Czytaj więcej

Łukasz Michalak, p.o. dyrektora szpitala w Łęczycy, poinformował niedawno starostę oraz radnych powiatu łęczyckiego o pogarszającej się sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy oraz o konieczności podjęcia "trudnych, bolesnych i wymagających odwagi decyzji". Wśród jednej z tych "trudnych" decyzji może być likwidacja oddziału ginekologiczno-położniczego

Czytaj więcej

Za nami posiedzenie komisji konkursowej powołanej do wyboru dyrektora łęczyckiego szpitala. To pierwszy etap pracy komisji polegający na ocenie złożonych ofert pod kątem zgodności formalno-prawnej. W puli zostały dwie kandydatury. - W czwartek, 9 lutego br., odbyło się pierwsze posiedzenie komisji konkursowej, której zadaniem jest wyłonienie

Czytaj więcej

Wśród omawianych tematów przez zarząd powiatu łęczyckiego były m.in. sprawy inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową, ochroną środowiska, zdrowiem, sportem i kulturą. Zarząd zapoznał się także z planowanymi tematami projektów składanych przez powiat łęczycki w ramach dostępnych funduszów europejskich oraz środków krajowych. Zarząd zapoznał się także

Czytaj więcej

Do końca tego miesiąca przyjmowane będą dokumenty od chętnych do objęcia stanowiska dyrektora szpitala w Łęczycy. Niedawno o konkursie ofert rozmawialiśmy ze starostą Januszem Mielczarkiem. Czy wpłynęły już pierwsze oferty? - Zwyczajowo jest tak, że potencjalni kandydaci czekają do ostatniej chwili. Ofert jeszcze nie ma, ale zainteresowanie

Czytaj więcej

Wzrosły koszty realizacji rozpoczętego w ubiegłym roku przez samorząd powiatu łęczyckiego projektu pn. „ Młodzieżowy Sport dla Niepodległej ”. W tej sprawie odbyła się niedawno nadzwyczajna sesja rady powiatu łęczyckiego. - Realizacja projektu, którego celem jest poprawa infrastruktury sportowej w jednostkach oświatowych zarządzanych przez powiat była przewidziana

Czytaj więcej

W Sądzie Rejonowym w Łęczycy odbyła się pierwsza rozprawa, tzw. ugodowa, niejawna, z prywatnego aktu oskarżenia wniesionego przez radnego powiatowego Zbigniewa Marczaka przeciw wicestaroście Wojciechowi Zdziarskiemu. Radny Marczak prywatny akt oskarżenia wniósł do sądu 18 listopada ub. roku. - W złożonym przeze mnie prywatnym akcie oskarżenia podnoszę,

Czytaj więcej