12/07/2024
HomePowiatGmina Łęczyca zaprasza na basen!

Gmina Łęczyca zaprasza na basen!

basen w topoli

Niedawno uroczyście otwarta została kryta pływalnia przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Wł. Łokietka w Topoli Królewskiej. Jest to pierwszy tego typu obiekt na terenie Powiatu Łęczyckiego. Powstał dzięki inicjatywie włodarza Gminy Łęczyca Pana Jacka Rogozińskiego oraz pozyskanemu przez Gminę dofinansowaniu w kwocie blisko 6 mln złotych.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania przez prowadzących zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. Marek Matuszewski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Przemysław Błaszczyk – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Waldemar Buda – Minister Rozwoju i Technologii, Zbigniew Linkowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Waldemar Flajszer – Łodzki Kurator Oświaty, Monika Twardowska – Kierownik KRUS w Łęczycy, Agnieszka Kaszubska – Skarbnik Gminy Łęczyca, Sylwia Doniak – Sekretarz Gminy Łęczyca, przedstawiciele Wykonawcy Firmy KARTEL S.A., Radosław Dobaczewski – Dyrektor Energa – Operator SA Oddział w Płocku, Rejon Dystrybucji Kutno, Włodarze sąsiednich gmin z terenu Powiatu Łęczyckiego, Radni i Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Łęczyca.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Zbigniew Sobór, Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wł. Łokietka w Topoli Królewskiej, który w swoim przemówieniu podkreślił istotną rolę obiektu w rozwoju szkoły oraz stworzeniu optymalnych warunków i takiego miejsca, gdzie każde dziecko może się rozwijać poprzez ruch i uprawienie różnych dyscyplin sportu i zdrowej rywalizacji.

Następnie przemówił gospodarz Gminy Łęczyca Pan Wójt Jacek Rogoziński, który złożył podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia, jakim była budowa pływalni, wręczając jednocześnie pamiątkowe ryciny.

Nie zabrakło także wystąpień pozostałych gości w osobach pana Ministra, Pana Posła czy Pana Senatora, którzy gratulowali realizacji inwestycji oraz zapewnili o swoim wsparciu przy okazji kolejnych podejmowanych przez Gminę Łęczyca działań na rzecz jej rozwoju.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez nauczycieli oraz uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wł. Łokietka w Topoli Królewskiej, po której wszyscy udali się na pływalnię. Po jej poświęceniu przez ks. Kamila Leśniewskiego, Proboszcza Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Topoli Królewskiej oraz przecięciu wstęgi obiekt został oficjalnie otwarty.

Ponad 18 litrów krw
Młodzieżowy sport