29/05/2024
HomeWarto przeczytaćKapituła nagrodzi odkrywców

Kapituła nagrodzi odkrywców

nagrody benedykta polaka

Niedawno odbyły się w Łęczycy obrady Kapituły Nagrody im. Benedykta Polaka. Po obradach członkowie Kapituły, na zaproszenie dyr. Dominika Płazy, zwiedzili Grodzisko w Tumie pod Łęczycą. Grodziskiem obecnie zarządza Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, a za czasów Benedykta Polaka pełniło ono funkcję grodu książęcego – dawnej Łęczycy.

Kapituła Nagrody im. Benedykta Polaka, która obradowała w zabytkowym ratuszu w Łęczycy wybrała laureatów tegorocznej Nagrody im. Benedykta Polaka. Nagrodę główna otrzyma:

Dr hab. Marta Kolanowska – Zgłoszona przez Ambasadę RP w Bogocie (Kolumbia)

Dr Marta Kolanowska jest zatrudniona na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w grupie pracowników badawczych. Badaczka znana jest
z prowadzenia prac naukowych w południowej części Kolumbii, gdzie współpracuje
z przedstawicielami rdzennego kolumbijskiego plemienia. Wspólnie z naukowcami z innych ośrodków naukowych na świecie dąży do utworzenia rezerwatu przyrody w
Dolinie Sibundy, a w nim stacji badawczej pod auspicjami Uniwersytetu Łódzkiego.
Jest autorem ponad 150 artykułów i 10 monografii naukowych. Zorganizowała i brała udział w ponad 20 ekspedycjach tropikalnych oraz prowadziła badania materiałów zielnikowych w ponad 40 instytucjach naukowych. Otrzymała nagrodę amerykańskiej Fundacji Maxwella/Hanrahana za wyjątkowe badania nad storczykami. Łódzka biolożka, która brała udział w ponad 20 ekspedycjach tropikalnych, odkryła dotąd 370 nieznanych nauce gatunków orchidei.

Kapituła przyznała także Nagrodę dla obcokrajowca, który współpracuje także z ośrodkami naukowymi polskimi. W 2023 roku jest nim:

Prof. Rimvydas Petrauskas zgłoszony przez Ambasadę RP na Litwie

Rektor Uniwersytetu Wileńskiego, od 1998 r. zatrudniony w Zakładzie Historii Starożytności
i Średniowiecza tego wydziału. Studiował i odbył staż naukowy na uniwersytetach w Bazylei, Wolnym Uniwersytecie Berlińskim, Greifswaldzie, Krakowie oraz w Instytucie Herdera
w Marburgu.

Prof. R. Petrauskas jest autorem ważnych książek o Wielkim Księstwie Litewskim. Należy do nowego pokolenia historyków litewskich, którzy zreinterpretowali znaczenie Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczpospolitej Obojga Narodów dla państwowości Litwy. Jego prace przyczyniły się do zmiany wcześniejszej, opartej na pracach A. Šapoki interpretacji dziejów Litwy, w myśl której WKL i RON były najgorszym okresem w historii państwa. Ta zmiana litewskiego mitu jest kluczowa dla ewolucji polityki międzynarodowej Litwy w kierunku zacieśnienia współpracy z Polską i wpisuje się w politykę wobec obu krajów wobec Białorusi.

Kapituła postanowiła także wyróżnić za zbliżanie obszarów różnych kulturowo, jest nim:

Dr Odpurev Gankhuyag zgłoszony przez Ambasadę RP w Mongolii

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2011 roku organizował w Polsce wystawy artystyczne pod tytułem „Plamka Mongolska” we współpracy z ASP we Wrocławiu oraz Galerią Sztuki Impart. W latach 2011-2022 roku regularnie organizował wystawy, konferencje oraz wykłady polskich naukowców w Ułan Bator, m.in. prof. Jana Kukuly, prof. Rościsława Żerelika, prof. Andrzeja Rozwadowskiego. Od 2016 roku z ramienia Mongolskiego Uniwersytetu Edukacyjnego organizuje badania polsko-mongolskiej ekspedycji na pustyni Gobi pod kierownictwem prof. Mirosław Masojcia z Uniwersytetu Wrocławskiego – jest to obecnie najpoważniejszy wspólny polsko-mongolski projekt naukowy, wprost nawiązujący do działalności polskich archeologów i paleontologów, którzy są jedną z „wizytówek” Polski w Mongolii: „Wokół Tsakhiurtyn Hondi. Badania epoki kamienia pogranicza Ałtaju i Pustyni Gobi w Mongolii”.

Uczestników Kapituły w zabytkowym ratuszu miejskim powitał Pan Paweł Kulesza – Burmistrz Miasta Łęczyca. W skład kapituły wchodzą osoby z The Explorers Club: Prof. Stanisław Rakusa Suszczewski, Prof. Mariusz Ziółkowski, Pani Monika Rogozińska, Prof. Tomasz Schramm; z Towarzystwa Naukowego Warszawskiego: Prof. Leszek Zasztowt, Prof. Paweł Haensel, Prof. Maria Krzysztof Byrski, Prof. Lech Mróz; Łęczycę i Powiat Łęczycki reprezentują: Starosta Janusz Mielczarek, Pani Krystyna Pawlak, Prof. Ryszard Grygiel, Pan Jacek Ziółkowski.

Wręczenie nagród odbędzie się w miesiącach letnich w Warszawie.

Młodzieżowy sport
Wybił szybę, bo zd