12/07/2024
HomePosts Tagged "inwestycje"

O nowych inwestycjach z branży spożywczej mówi się w mieście coraz głośniej. Terenem po byłym zakładzie Fructa, przy ulicy Lotniczej, zainteresowała się firma Develey a akces na zakup od prywatnego właściciela działek usytuowanych w bliskim sąsiedztwie DK91 zadeklarował McDonald's. O perspektywach powstania nowych inwestycji na terenie

Czytaj więcej

SM „Łęczycanka” złożyła wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na montażu paneli fotowoltaicznych i termomodernizacji budynków mieszkalnych z uwzględnieniem instalacji OZE. -   Okres zimowy wykorzystaliśmy do przygotowania kolejnych wieloletnich inwestycji w zasoby mieszkaniowe SM „Łęczycanka”. Skupiliśmy się przede wszystkim na działaniach, które w perspektywie czasu mogą przynieść

Czytaj więcej

Wizyta marszałka w powiecie łęczyckim w ramach cyklu „Porozmawiajmy w Łódzkiem” była okazją do odwiedzenia tych miejsc, gdzie realizowane są inwestycje dofinansowane ze środków przekazanych przez samorząd województwa. Jednym z nich jest Góra Świętej Małgorzaty, gdzie dzięki 245 tys. zł z programu „Infrastruktura sportowa na

Czytaj więcej

Burmistrz Paweł Kulesza podpisał umowę na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej związanej z budową oświetlenia ulic Kolejowej oraz Górniczej. Przygotowanie takiej dokumentacji jest pierwszym krokiem do całkowitej realizacji tej inwestycji. Burmistrz Paweł Kulesza podkreśla, że od tego momentu już niedługa droga do postawienia oświetlenia na tych ulicach. – Budowa

Czytaj więcej

Radny Grzegorz Góra uważa, że mieszkańcy wsi Gawrony w gminie Łęczyca zostali skrzywdzeni. O co chodzi? Samorządowiec wystosował do wójta Jacka Rogozińskiego petycję dot. krzywdzącego – jego zdaniem – podziału  inwestycji drogowych.     „Wnoszę o przebudowę drogi gminnej we wsi Gawrony - apeluje na wstępie radny Góra.

Czytaj więcej

Burmistrz Paweł Kulesza spotkał się z specjalistami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: Karoliną Falkenberg oraz Danielem Łuszczynem. Podczas spotkania omawiano szereg kwestii, a wśród nich m.in. poruszono temat tego, jak przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego – jednej z kluczowych korzyści oferowanych przez ŁSSE. Zwolnienie

Czytaj więcej

Podczas gdy kwestie związane z ochroną środowiska stają się coraz bardziej palącym wyzwaniem, Gmina Łęczyca kieruje swoje wysiłki w stronę zrównoważonego rozwoju, podejmując innowacyjne projekty mające na celu poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej. Obecnie trwają prace związane z realizacją dwóch ważnych inwestycji na terenie gminy,

Czytaj więcej

Radni powiatowi zdecydowali m.in. o zakupie busów, służących do przewozu osób niepełnosprawnych, dofinansowania do zakupu systemu sterylizacji na potrzeby ZOZ w Łęczycy oraz podjęli uchwałę o pomocy finansowej dla gminy Świnice Warckie, celem poprawy bezpieczeństwa przy drodze powiatowej w Świnicach Warckich i Kraskach. Sesja została zwołana ze względu na pilną potrzebę związaną

Czytaj więcej
Tagi postu:

Budżet Grabowa zamknął się kwotą dochodów 47 830 794, 23 zł oraz wydatków 52 072 380,67 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany z przychodów, pożyczek i kredytów. O zakresie planowanych inwestycji rozmawiamy z burmistrzem Januszem Jagodzińskim. - W związku z poważnym deficytem wody na pierwszym miejscu postawiliśmy zadanie

Czytaj więcej

W tym roku za bardzo nie wiadomo, które ulice będą w mieście kompleksowo remontowane a które na bieżąco jedynie naprawiane. Adam Kujawa, dyrektor ZM, powiedział „Reporterowi”, że planu napraw i remontów łęczyckich ulic nie ma. - Tak naprawdę, z uwagi na skromne środki finansowe przeznaczone w

Czytaj więcej