12/07/2024
HomeTylko u nasGdy mowa o pieniądzach zawsze jest ciekawie

Gdy mowa o pieniądzach zawsze jest ciekawie

pieniądze

Komisja Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy wysłuchała sprawozdań finansowych prezesów spółek gminnych: PGKiM, PEC i TBS. W ocenie prezesa PGKiM ubiegły rok był korzystny pod kątem finansowym i inwestycyjnym, w przypadku pozostałych dwóch spółek, ocena jest znacznie mniej korzystna. Członkowie komisji poparli też projekt nazwy ronda północnego.

– Spółka zajmuje się administrowaniem sieci wodno- kanalizacyjnej, gospodarką odpadami, wywozem nieczystości, zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi gminnymi – 28 lokali i wspólnotami – 85 umów. Aktywa spółki w 2021 roku to kwota: 13 106 330,13 zł, wzrostowy wskaźnik zanotowano także w bilansie, w roku 2020 była to kwota 19 897 703,03 zł, a w 2021 – 20 346 355,17 zł. Zysk spółki wyniósł 861 313,81 zł. Zwiększył się też kapitał zakładowy z 634 813,81 na 861 313,81 zł. Dokonaliśmy też zakupów i remontów sieci wod – kan. Ten rok zapowiada się już znacznie gorzej pod kątem finansowym i inwestycyjnym, gdzie na inwestycje przewidujemy wydatek nieco ponad milion złotych – relacjonował prezes PGKiM, Janusz Muszyński.

Dużo mniej korzystnie wypadł bilans PEC, spółki zajmującej się produkcją i sprzedażą ciepła.

– Administrujemy czterema kotłowniami na paliwo gazowe, obecnie nie kupujemy już ciepła z ZOZ. Ważnym dla spółki, ale przede wszystkim dla odbiorców jest fakt, że w sierpniu 2021 roku udało nam się jeszcze podpisać umowę na dostawę paliwa gazowego na cały obecny i 2023 rok. Niestety, spółka od dwóch lat jest na minusie, jeżeli chodzi o wypracowanie zysku – informował prezes przedsiębiorstwa, Sławomir Boczkowski.

Najwięcej wątpliwości i pytań radnych wzbudziło sprawozdanie prezesa TBS, Andrzeja Malinowskiego.

– Od ubiegłego roku spółka boryka się ze spłatą kredytu, wypracowaliśmy co prawda zysk w wysokości 110 000 zł, aczkolwiek jest on bardziej na papierze. Spółka posiada obecnie 120 lokatorów, mamy plany budowy nowego bloku – mówił prezes A. Malinowski.

– W 2020 roku spółka otrzymała od Rady Miejskiej dotację w wysokości 100 000 zł, w jaki sposób zostały rozdysponowane te środki i czy raty kredytu są spłacane na bieżąco? – pytała radna Zofia Wodzyńska.

Prezes wyjaśnił, że przekazane pieniądze zostały zużyte na przeprowadzenie prac remontowych w kilku lokalach będących w zasobach spółki, natomiast w spłacie kredytu są pewne komplikacje.

Sprawozdania prezesów komentuje radny Zenon Koperkiewicz, który uważa, że tak ważne kwestie powinny być przedstawione na sesji rady miejskiej a nie podczas komisji, która nie jest transmitowana online.

– Wszyscy mieszkańcy, którzy są zainteresowani powinni mieć możliwość, żeby takich sprawozdań wysłuchać – mówi samorządowiec.

Radni w ub. tygodniu dyskutowali też o propozycji nazwania ronda północnego Rondem im. Ojców Bernardynów, o ile ta propozycja, po dość długiej dyskusji, została poparta większością głosów, o tyle dwie kolejne dotyczące nazwy ronda od strony południowej – ŁZG albo Króla Kazimierza Wielkiego – wzbudziły na tyle dużo emocji, że nie dokonano żadnych ustaleń.