22/03/2023
HomePosts Tagged "pieniądze"

Kiedy 9 czerwca 2015 r. w Ratuszu Miejskim podpisywano umowę partnerską powołująca Lokalną Grupę Działania „Ziemia Łęczycka”, zakładano wszechstronne działanie na rzecz rozwoju regionalnego, w szczególności poprzez rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Strony umowy: Łęczyca reprezentowana przez burmistrza Krzysztofa Lipińskiego, gmina Łęczyca reprezentowana przez wójta

Czytaj więcej

Fundusz sołecki w gminach wiejskich to szczególny rodzaj funduszu obywatelskiego. Stąd sposób wydatkowania od zawsze budził duże emocje wśród sołtysów. Podczas „sołtysówki” uczestnicy mieli wypowiedzieć się w kwestii, łączyć czy dzielić pieniądze. W ubiegłym roku sołtysi poparli scalenie środków z przeznaczeniem na wymianę lamp ulicznych

Czytaj więcej

Do redakcji dotarły dokumenty informujące o dużych dotacjach. Czy pieniądze zostały przyznane sprawiedliwie? Na liście obdarowanych znalazły się znane w regionie nazwiska. Prezes zarządu LGD „Ziemia Łęczycka” jest radną powiatową z ramienia PiS. Nie chciała przez telefon komentować sprawy. Umówiła się z naszą dziennikarką na przyszły

Czytaj więcej

Im szybciej podatnik złoży PIT za ubiegły rok, tym szybciej dostanie zwrot nadpłaconego podatku. Od najbliższej środy można będzie rozliczyć się z fiskusem. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy informuje: Zeznania podatkowe o wysokości osiągniętych dochodów za 2022 roku podatnicy mogą składać od 15 lutego 2023 roku do

Czytaj więcej

Wzrosły koszty realizacji rozpoczętego w ubiegłym roku przez samorząd powiatu łęczyckiego projektu pn. „ Młodzieżowy Sport dla Niepodległej ”. W tej sprawie odbyła się niedawno nadzwyczajna sesja rady powiatu łęczyckiego. - Realizacja projektu, którego celem jest poprawa infrastruktury sportowej w jednostkach oświatowych zarządzanych przez powiat była przewidziana

Czytaj więcej

Powiatowi radni przyjęli budżet na 2023 rok. Projekt uchwały zyskał zdecydowane poparcie radnych, na 16 obecnych tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu. Po stronie wydatków na przyszły rok, co „czwarta złotówka została przeznaczona na inwestycje”. O ile projekt uchwały budżetowej nie wzbudził większych wątpliwości, o

Czytaj więcej

Za nami sesja budżetowa. Samorząd w Łęczycy zdecydował, że najważniejszą i najkosztowniejszą inwestycją będzie budowa szlaku księżnej Salomei. Zadanie wycenione zostało na kilka milionów złotych. Pieniędzy ma też wystarczyć na inne inwestycje w mieście. Turystyczny szlak pieszo-rowerowy księżnej Salomei połączy Łęczycę z Tumem. W tej chwili

Czytaj więcej

Na łęczyckim targowisku królują niepodzielnie najważniejsze symbole Bożego Narodzenia - choinki, karp i jemioła. I chociaż ceny poszybowały w górę w porównaniu do roku ubiegłego, to i tak zainteresowanie tymi produktami jest duże. Trudno sobie wyobrazić Wigilię bez karpia, czy też zielonego, pachnącego drzewka. Pewnie dlatego,

Czytaj więcej

Radny powiatowy Zbigniew Marczak nie pozostawił suchej nitki na zarządzających powiatem łęczyckim. Na sesji wielkie emocje wzbudziła sprawa wypłaconych dodatków specjalnych wicestaroście Wojciechowi Zdziarskiemu i skarbniczce Renacie Wilińskiej. Wicestarosta otrzymał ponad 100 tysięcy zł! Skarbnik powiatu dostała ponad 50 tysięcy! Wypłaty dodatków specjalnych przysługują pracownikom za

Czytaj więcej