12/07/2024
HomeTematy dniaPodwyżki płac w starostwie powiatowym

Podwyżki płac w starostwie powiatowym

starostwo w łęczycy

Wzrosły płace pracowników łęczyckiego starostwa powiatowego. Średnio o 1000 zł brutto dla pracownika i 1200 zł dla kierownictwa.

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku wzrosło dwukrotnie. 1 stycznia i 1 lipca, a wszystko to z powodu wysokiej inflacji.

– Płacę minimalną gwarantuje ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z art. 6 tej ustawy „wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w danym roku.” W 2022 roku wynosiła 3010 zł brutto, czyli to o niecałe 8 % więcej w stosunku do roku 2021 r. – wyjaśnia starosta Janusz Mielczarek. – W styczniu br. wszyscy pracownicy legitymujący się pięcioletnim stażem pracy otrzymali 480 zł brutto więcej. Wysoka inflacja spowodowała, że w lipcu nastąpiła kolejna podwyżka płac, tym razem o kwotę 520 zł brutto, co czyni łącznie średnio 1000 zł podwyżki dla pracownika w roku bieżącym. Kadra zarządzająca, z wyjątkiem starosty, dla którego pobory ustala rada powiatu, wicestarosta, sekretarz, skarbnik, kierownicy wydziałów i ich zastępcy, radca prawny otrzymali średnio 1200 zł podwyżki brutto. Oprócz tego są jeszcze pracownicy jednostek organizacyjnych powiatu. Stąd pojawiła się konieczność dokonania zmian w budżecie na 2023 rok o kwotę ok. 600 000 zł wzrostu po stronie wydatków.

W styczniu 2023 roku najniższa pensja wynosiła 3490 zł brutto, na rękę – 2 709,49 zł a od lipca 2023 – wzrosła do poziomu 3600 zł brutto, czyli 2 783,86 zł na rękę.

Radny nie kryje obaw
Dożynki w gminie Gr