29/05/2024
HomeTematy dniaRadny nie kryje obaw. „Tu chodzi o przyszłość młodzieży” – mówi samorządowiec

Radny nie kryje obaw. „Tu chodzi o przyszłość młodzieży” – mówi samorządowiec

koperkiwicz

Podczas sesji rady miejskiej większością głosów zadecydowano o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pięciu działek położonych w obszarze strefy ekonomicznej. Szacunkowa cena metra kwadratowego to kwota 89,50 zł.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nie uzyskała jednomyślnego poparcia, w czterech głosowaniach 10 radnych było za sprzedażą, 3 przeciwnych i 2 wstrzymujących się, w piątym 11 głosów za, 3 przeciwne i 1 wstrzymujący się. Przeciwni sprzedaży byli: Agata Szkop, Zenon Koperkiewicz i Katarzyna Jeleńska. Od zajęcia stanowiska w sprawie wstrzymali się Zbigniew Lizak i Zofia Wodzyńska.

O powodach wyrażenia przeciwnego stanowiska w głosowaniu mówi radny Zenon Koperkiewicz.

– Z powodów również osobistych sprawa terenu na strefie była i jest dla mnie bardzo ważna. Już w 2007 roku zwróciłem się z oficjalnym pismem do ówczesnego burmistrza Andrzeja Olszewskiego o zabezpieczenie środków na poszerzenie ŁSSE w celu stworzenia nowych miejsc pracy. Niestety, od tamtego czasu władze się zmieniły, ale sytuacja na strefie – nie bardzo. Dlatego 1 sierpnia zwróciłem się w piśmie do burmistrza Pawła Kuleszy, w którym podkreślam, że uchwała w sprawie sprzedaży działek jest strategiczna, bo dotyczy przyszłości naszych dzieci i wnuków. Moje obawy wynikają stąd, że w ofercie sprzedaży miasto, jako sprzedający, nie zawarło wymogu dla kupujących w postaci deklaracji stworzenia miejsc pracy, wysokości wkładu inwestycyjnego i czasu realizacji tego zadania. Młodzi ludzie uciekają z Łęczycy, bo brakuje miejsc pracy a wskaźnik bezrobocia jest niski, bo dojeżdżają do innych zakładów, tracąc często po kilka godzin kosztem własnej rodziny. Według mojej opinii winniśmy stworzyć szansę lokalizacji temu inwestorowi, który zapewni miejsca pracy na całej działce – stwierdza radny Koperkiewicz.

O przyczyny braku określenia warunków w specyfikacji przetargowej pytamy w urzędzie miejskim.

„Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który nie narzuca na kupującego warunków zagospodarowania nabytej nieruchomości, a warunkuje jedynie, że nieruchomości muszą być wykorzystane na cele inwestycyjne” – informuje magistrat.

Dialog to podstawa.
Podwyżki płac w st