12/07/2024
HomeAktualnościNa sesji powiatowej w Łęczycy o busach, szpitalu i gminie Świnice Warckie

Na sesji powiatowej w Łęczycy o busach, szpitalu i gminie Świnice Warckie

sesja powiat

Radni powiatowi zdecydowali m.in. o zakupie busów, służących do przewozu osób niepełnosprawnych, dofinansowania do zakupu systemu sterylizacji na potrzeby ZOZ w Łęczycy oraz podjęli uchwałę o pomocy finansowej dla gminy Świnice Warckie, celem poprawy bezpieczeństwa przy drodze powiatowej w Świnicach Warckich i Kraskach.

Sesja została zwołana ze względu na pilną potrzebę związaną z procedowaniem zakupu samochodów dla Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie i Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy oraz dofinansowania do zakupu systemu sterylizującego na potrzeby ZOZ w Łęczycy i dofinansowania gminy Świnice Warckie przy inwestycji drogowej.  

Część środków na zakup 2 busów dla DPS w Łęczycy i ZPEWiR w Stemplewie pochodzi ze środków PFRON (270 tys. zł), pozostała część to wkład powiatu łęczyckiego (186 195 zł). Do przetargu przystąpił tylko jeden oferent, a zaproponowana kwota była wyższa niż zakładana podczas przygotowywania specyfikacji przetargowej. Ze względu na ograniczony termin zakupu zaistniała potrzeba zwiększenia wkładu własnego do zakupu mikrobusów, mających służyć do przewozu osób niepełnosprawnych.

Drugi ważny temat to zakup zestawu do systemu sterylizującego (w tym tzw. autoklawu) przez szpital w Łęczycy. Wszystkie samorządy z terenu powiatu zadeklarowały chęć dofinansowania do zakupu tego niezbędnego medycznego systemu. Radni podjęli uchwałę o udzieleniu dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łęczycy na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup systemu sterylizującego na potrzeby ZOZ w Łęczycy”. Wartość całej inwestycji to ok. ćwierć miliona złotych.

Podczas sesji radni podjęli uchwałę o pomocy finansowej dla gminy Świnice Warckie, jako inwestora zastępczego. Inwestycja na drodze powiatowej związana będzie z budową drogi dla pieszych przy drodze powiatowej w Świnicach Warckich do zabudowań w stronę stacji PKP Kraski. Gmina zamierza przebudować część pieszą obok drogi powiatowej. Gmina Świnice Warckie wystąpiła do powiatu o wsparcie inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy. Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2523E w miejscowości Świnice Warckie i Kraski”. Radni zdecydowali o udzieleniu przez powiat łęczycki z budżetu na 2024 rok dotacji dla gminy Świnice Warckie na powyższe zadanie w kwocie 156 968,90 zł, z przeznaczeniem na wykonanie odtworzenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej, wraz z wykonaniem po obu stronach drogi zjazdów do posesji na odcinku o długości 0,94 km.

Relacja z obrad rady powiatu dostępna jest na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=t_cWYw9w4po

Tagi postu:
Spotkanie burmistrza
Koło Gospodyń Wiej