12/07/2024
HomeTematy dniaZaskakująca sesja?

Zaskakująca sesja?

absolutorium

Rada powiatu podjęła uchwałę w sprawie wotum zaufania i absolutorium dla zarządu powiatu łęczyckiego za realizację budżetu za 2023 rok.

   Do końca czerwca, zgodnie z zapisami prawa w samorządach gmin, miast i powiatów odbywają się tzw. sesje absolutoryjne. Procedurę udzielenia lub nieudzielenia absolutorium otwiera debata nad Raportem o stanie danej jednostki samorządowej a następnie ocenie poddane zostaje sprawozdanie finansowe realizowane przez organ zarządzający, w przypadku powiatu – zarząd, w roku poprzedzającym procedurę. Efektem końcowym jest akceptacja bądź jej brak dla działań organu w formie uchwały o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium. Jak stanowi praktyka samorządowa, przypadek nieudzielenia absolutorium organowi zarządzającemu właściwie się nie zdarza albo są to rzeczywiście wyjątkowe sytuacje.

Niedawna sesja powiatowa miała bardzo spokojny przebieg. Zdziwienie obserwujących wywołał zupełny brak dyskusji w kolejnych punktach procedury absolutoryjnej. Jak skomentował mieszkaniec powiatu…

–  Większość z mieszkańców myślała, sądząc po burzliwych przebiegach sesji ubiegłych i na początku obecnej kadencji, że można się będzie spodziewać dużych emocji, wielu pytań i wątpliwości a tymczasem nikt nie zadeklarował chęci nawet zabrania głosu po zapowiedzi przewodniczącego rady, Krzysztofa Hopaluka, otwierającego dyskusję. To naprawdę dziwne, co my mamy myśleć jako wyborcy, jest akceptacja dla polityki zarządzających powiatem czy nie? – zastanawia się nasz rozmówca.

    Istotnie, ani w punkcie oceny przedłożonych  sprawozdań:  finansowego i  realizacji budżetu  za 2023 rok, nikt nie zadeklarował chęci zabrania głosu. Podobnie nie było żadnej dyskusji w punkcie, „debata nad Raportem o stanie powiatu”. Mimo, że dokument liczący 120 stron został przedłożony radnym miesiąc temu. Sytuacja tym bardziej jest zastanawiająca, bo wyniki głosowania we wszystkich punktach procedury dokładnie się powtórzyły. Zarówno uchwała o przyjęciu sprawozdania finansowego, jak i uchwała z realizacji zadań budżetowych wraz z wotum zaufania dla polityki organu zarządzającego oraz udzielenia absolutorium dla zarządu powiatu uzyskały: 10 głosów za, 1 przeciwny i 6 wstrzymujących się. Przeciwny wszystkim podejmowanym uchwało był radny Zbigniew Marczak, od zabrania głosu wstrzymały się: Monika Kilar – Błaszyk, Monika Twardowska, Włodzimierz Lewandowski, Sławomir Łuczak, Gawryszczak Beata, Zbigniew Sobczyński. Pozostali członkowie rady – Kamila Sołtyszewska , Radosław Kupis, Michał Czekalski, Jarosław Głowacki, Sławomir Biniewicz, Małgorzata Raczkiewicz, Cymer Edward, Krzysztof Hopaluk, Janusz Mielczarek, Bogusław Foks oddali głos popierający.

W Łęczycy lepiej w
Wyjątkowa szafka pr