12/04/2024
HomeTylko u nasZarząd „Łęczycanki” kupił działki. Spółdzielcy pytają, czy miał do tego prawo

Zarząd „Łęczycanki” kupił działki. Spółdzielcy pytają, czy miał do tego prawo

łęczycanka spółdzielnia

SM „Łęczycanka” zakupiła cztery działki budowlane o łącznej powierzchni 4.138 mkw. Członkowie spółdzielni zastanawiają się czy zarząd podjął decyzję o zakupie zgodnie z prawem.

Niewątpliwie pandemiczne ograniczenia poważnie skomplikowały działanie wielu instytucji, powstało dużo wątpliwości i znaków zapytania. Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”, zastanawiają się czy zarząd w imieniu spółdzielni, miał prawo kupić w 2021 roku działki bez zgody walnego zgromadzenia członków.

Co na to prezes Jarosław Pacholski?

– Zarząd wielokrotnie informował o fakcie zakupu działek i nigdy nie była to żadna tajemnica. Działki zostały zakupione od Gminy Miasta Łęczyca na przetargu. Ogólny koszt zakupu wyniósł 411.290 zł. Na podstawie uchwał Rady Nadzorczej z dnia 19 maja 2021 r. kupiliśmy cztery działki budowlane o powierzchni łącznej 4.138 m2. Zakupu dokonano w ramach kompetencji dwóch organów: rady nadzorczej i zarządu, którym ustawodawca w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, dał do tego prawo, a wręcz obowiązek pomnażania majątku spółdzielni. Planujemy też budowę budynków mieszkalnych w układzie bliźniaczym i szeregowym. Podejmując decyzję o zakupie kierowaliśmy się troską o finanse spółdzielni. Niskie oprocentowanie lokat i rozpędzająca się inflacja dawały tylko gwarancję na utratę wartości zdeponowanych w bankach środków pieniężnych. Z perspektywy czasu widzimy, że była to słuszna decyzja. Inflacja dzisiaj liczona rdr to ponad 12% , a to nie koniec, dewaluacja pieniądza postępuje w zastraszającym tempie. Wartość gruntów budowlanych też „poszła w górę”. Chcemy też poinformować, że kierując się tymi samymi argumentami i biorąc pod uwagę niskie oprocentowanie lokat w stosunku do oprocentowania kredytów, nie chcąc płacić wysokich odsetek, podjęliśmy również decyzję o spłacie wszystkich kredytów zaciągniętych przez S.M. „Łęczycanka”. Na przełomie kwietnia i maja b.r. spłaciliśmy prawie 1.200.000,00 zł. Dzisiaj spółdzielnia nie ma żadnych kredytów i zobowiązań wobec banków, a członkowie spółdzielni mogą spać spokojnie.

Są wyniki sekcji zw
Pół miliona na pra