05/12/2023
HomePosts Tagged "inwestycja"

PKP – Kolej Krośniewicka podjęły decyzję o nieodpłatnym przekazaniu miastu Łęczyca infrastruktury w postaci terenu i torów byłej kolejki wąskotorowej. Do przekazywanego majątku nie należy budynek byłego dworca przy ulicy Kaliskiej, ten będzie zbyty w drodze przetargu. Podczas wtorkowej sesji miejskiej radni jednogłośnie przegłosowali przejęcie nieruchomości

Czytaj więcej

Stan dróg to jeden z ważniejszych i tym samym droższych zobowiązań dla  każdego samorządu, szczególnie wiejskiego. Położenie dłuższego dywanika asfaltowego jest coraz bardziej kosztowne. Nic też dziwnego, że plany remontowe w stosunku do niektórych odcinków dróg ulegają zmianom, przede wszystkim w terminach realizacji. Taka też

Czytaj więcej

W łęczyckim parku miejskim ruszyły prace nad utworzeniem psiego placu zabaw – inwestycji, niejednokrotnie zgłaszanej przez mieszkańców. Budowane jest ogrodzenie terenu, a jeżeli pogoda będzie sprzyjająca, zamontowane też zostaną urządzenia do psich harców. Wartość zadania wynosi 22 140 zł brutto. Psi park będzie terenem o powierzchni

Czytaj więcej

Najpierw w Mazewie, a później w Witoni miała miejsce uroczystość przekazania do użytkowania drogi powiatowej z Mazewa przez Olesice do Witoni. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele powiatu i samorządów gmin Daszyna i Witonia. Poświęcenia inwestycji dokonał ksiądz proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Mazewie,

Czytaj więcej

W Starostwie Powiatowym w Łęczycy nastąpiło podpisanie umów pomiędzy Powiatem Łęczyckim reprezentowanym przez Starostę Pana  Janusza Mielczarka oraz przedstawicielem Firmy Usługi Projektowe Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje Paweł Jodaniewski z Łęczycy.   Umowy dotyczą wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pod nazwą: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2512E w celu

Czytaj więcej

Władze Łęczycy złożyły pod koniec sierpnia wniosek w ramach kolejnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o dofinansowanie budowy wodnego placu zabaw. Wiadomo już, że dofinansowanie zostało przyznane. Wniosek dotyczył kwoty 1 800 000 zł i taka też kwota została przyznana. Wodny plac zabaw

Czytaj więcej

Radni powiatowi podjęli kilka uchwał, ale najwięcej dyskusji, w atmosferze dużego wzburzenia, wzbudził temat zagrożonej inwestycji drogowej – remontu drogi Leźnica Mała – Janków. Od samego początku inwestycja drogowa składająca się z dwóch części Leszno – Kotowice i Leźnica Mała – Janków wzbudzała wiele dyskusji. Już

Czytaj więcej

Trwa realizacja projektu, na który władze Łęczycy pozyskały ponad 43 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup mobilnego miasteczka rowerowego dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęczycy, z którego będą mogły korzystać również pozostałe miejskie placówki szkolne. Mobilny kompleks obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowegoi

Czytaj więcej

Miasto Łęczyca pozyskało prawie 2 miliony złotych na utworzenie kolejnych 48 miejsc w żłobku dla najmłodszych łęczycan.  W ramach środków w wydzielonej części budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6C  powstaną 2 oddziały. W przyszłości będzie to docelowa siedziba Żłobka

Czytaj więcej