12/07/2024
HomeTylko u nasNietypowe dochodzenie ws. torowiska

Nietypowe dochodzenie ws. torowiska

postępowanie ws. torowiska

Wiele wskazuje na to, że impas w sprawie problematycznego torowiska kolejki wąskotorowej przebiegającego przez ulicę Kaliską został przełamany. Po interwencji Prokuratury Rejonowej w Łęczycy, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi poinformował o wszczęciu postępowania z urzędu.

Przypomnijmy, mieszkający w pobliżu hałaśliwego torowiska mieszkańcy zwrócili się w trybie art. 182 KPA do prokuratury z prośbą o pomoc. Z przekazanych informacji wynikało, że podejmowane wcześniej próby zwrócenia uwagi na problem utrudniający życie, w żadnej instytucji nie został odpowiednio podjęty. Tory wąskotorówki są w złym stanie technicznym i generują męczący hałas, zwłaszcza pod naporem ciężkiego taboru, którego na Kaliskiej nie brakuje.

Andrzej Pankiewicz, szef Prokuratury Rejonowej w Łęczycy o problemie poinformował Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lodzi, Urząd Transportu Kolei, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. Wystąpił też do PKP o złożenie wyjaśnień w sprawie stanu torowiska na odcinku ulicy Kaliskiej.

– Pismem z dnia 26 sierpnia, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował nas o wszczęciu z urzędu postępowania w tej sprawie. Decyzja podyktowana była stwierdzeniem licznych uchybień na torowisku Krośniewickiej Kolei Wąskotorowej na odcinku DW 703 w Łęczycy. Stwierdzono m.in. występowanie ubytków, pęknięć czy zapadnięć w obrębie torowiska – informuje prokurator A. Pankiewicz. – PKP, póki co nie odniosło się do skierowanego przez nas pisma.

Szlaban się nie spr
Mieszkańcy cieszą