21/02/2024
HomeTematy dniaJest problem! Nie ma chętnych na dyrektorską posadę!

Jest problem! Nie ma chętnych na dyrektorską posadę!

szpital w łęczycy

Do końca tego miesiąca przyjmowane będą dokumenty od chętnych do objęcia stanowiska dyrektora szpitala w Łęczycy. Niedawno o konkursie ofert rozmawialiśmy ze starostą Januszem Mielczarkiem.

Czy wpłynęły już pierwsze oferty?

– Zwyczajowo jest tak, że potencjalni kandydaci czekają do ostatniej chwili. Ofert jeszcze nie ma, ale zainteresowanie jest. Osoby pytają o wymogi formalne, sytuację organizacyjną i finansową szpitala. A ja jako przewodniczący komisji konkursowej przypominam, że czas składania ofert mija za tydzień – mówi starosta.

Postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przeprowadzi komisja powołana uchwałą rady powiatu łęczyckiego z dnia 16 listopada 2022 roku w składzie: Janusz Mielczarek – przewodniczący, członkowie Krzysztof Hopaluk, Józef Mikołajczyk, Sławomir Biniewicz i Bogdan Smok

Łukasz Michalak jest na chwilę obecną pełniącym obowiązki dyrektora ZOZ po śmierci Krzysztofa Kołodziejskiego.

Przypomnijmy, w grudniu ubiegłego roku zarząd powiatu łęczyckiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy. Kandydaci przystępujący do konkursu winni posiadać: wykształcenie wyższe, wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora, co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, albo ukończone studia podyplomowe i co najmniej trzyletni staż pracy, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. Dodatkowo atutem będą: wykształcenie kierunkowe: ekonomia, prawo, medycyna, zdrowie publiczne, lub studia podyplomowe w tych dziedzinach, doświadczenie w zarządzaniu podmiotem leczniczym, doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W zakresie wiedzy i doświadczenia od osoby kandydującej wymagana jest w szczególności znajomość podstawowych aktów prawnych niezbędnych do kierowania podmiotem leczniczym.

<strong>Tragedia na
<strong>Krytyka z Ga