16/06/2024
HomeWażneDPS pod Daszyną prawie gotowy! Inwestycja za 10 milionów zł!

DPS pod Daszyną prawie gotowy! Inwestycja za 10 milionów zł!

dps drzykozy

Prace budowlane i adaptacyjne w obiekcie DPS w Drzykozach, w gminie Daszyna, zmierzają ku końcowi. Celem przedsięwzięcia, na które gmina otrzymała ponad 4 mln zł dofinansowania, jest dostosowanie i rozbudowa obiektu do świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej.

O założeniach realizacji zadania mówi Zbigniew Cywiński, zastępca wójta gminy Daszyna.

– Projekt promuje efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi i łagodzenie skutków zmian klimatu, a pośrednio także różnorodność biologiczną, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku związanemu z negatywnym oddziaływaniem na środowisko poprzez wykorzystanie energooszczędnych rozwiązań i zapobieganie emisji zanieczyszczeń. Celem bezpośrednim jest uzyskanie dostępności do usług społecznych, terapeutyczno-opiekuńczych dla osób starszych, co pozwoli na ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Ważnym czynnikiem jest też promocja gminy jako miejsca przyjaznego swoim mieszkańcom oraz wzrost miejsc pracy. Realizacja projektu objęła adaptację i rozbudowę budynku w Drzykozach wraz z obiektami towarzyszącymi, w tym wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych, przystosowanie obu obiektów dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia. Obecnie jesteśmy na etapie wyposażania ośrodka w sprzęty i meble. Osoby z Ukrainy przebywające w obiekcie zostaną przekierowane do innych miejsc pobytu na terenie naszej gminy. Docelowo obiekt w Drzykozach będzie dysponował 80 miejscami dla pensjonariuszy.

Tagi postu:
Prezent na 8 marca d
Dwa turnieje i dwa m