16/06/2024
HomeAktualnościBurmistrz Grabowa planuje inwestycje

Burmistrz Grabowa planuje inwestycje

burmistrz jagodziński

Budżet Grabowa zamknął się kwotą dochodów 47 830 794, 23 zł oraz wydatków 52 072 380,67 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany z przychodów, pożyczek i kredytów.

O zakresie planowanych inwestycji rozmawiamy z burmistrzem Januszem Jagodzińskim.

– W związku z poważnym deficytem wody na pierwszym miejscu postawiliśmy zadanie modernizacji studni głębinowych na terenie Grabowa. Kolejny, nie mniej ważny cel, to zapewnienie bezpieczeństwa pieszym w obrębie, w którym znajduje się market Dino. Wspólnie z powiatem będziemy budowali chodnik od ulicy Dąbskiej do obszaru położonego poza sklepem. Kontynuując zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców utrzymujemy w pełnej gotowości dwie jednostki OSP w Grabowie i Starej Sobótce należące do KSR, dlatego otrzymane środki zewnętrzne w wysokości 1 mln zł, przy dofinansowaniu środków własnych, przeznaczymy na termomodernizację budynku remizy w Grabowie. W ramach poprawy warunków życia na wsi i w trosce o ochronę środowiska planujemy przystąpić do budowy biologiczno – mechanicznej oczyszczalni tłocznej ścieków na odcinku Grabów – Srebrna. Sukcesywnie realizujemy zadania drogowe, w 2024 roku planujemy przebudowę drogi na odcinku Ksawerów – Stara Sobótka o długości ok. 2,5 km, zbliżamy się do zakończenia zadania wymiany opraw z sodowych na ledowe w lampach ulicznych. W trakcie realizacji są prace na zamku w Besiekierach i rekultywacja boiska. Łączna wartość planowanych inwestycji to kwota ok. 25 milionów zł.

Studniówka ZS im. J
Nowoczesny wóz rato