12/04/2024
HomeTematy dniaUrbański przeprasza za Pacholskiego

Urbański przeprasza za Pacholskiego

urbański walne

Ruszyły walne zgromadzenia członków spółdzielni mieszkaniowej „Łęczycanka”. Frekwencja – po przestoju covidowym – jest o wiele większa w porównaniu z walnymi z lat poprzednich. Krzysztof Urbański, prowadzący pierwsze z ośmiu spotkań spółdzielców, przeprosił mieszkańców.

Jaki był powód tych przeprosin?

– Popierałem kandydaturę Jarosława Pacholskiego na stanowisko prezesa „Łęczycanki”, dziś z perspektywy czasu, stwierdzam, że nie był to dobry osąd. Myliłem się, dlatego przepraszam z tego miejsca wszystkich spółdzielców – powiedział K. Urbański.

Na pierwsze z ośmiu cząstkowych zebrań przybyli mieszkańcy zasobów spółdzielni z ulicy Dominikańskiej. W spotkaniu uczestniczyły też osoby z innych rejonów miasta, posiadający pełnomocnictwa od osób – członków spółdzielni. Ten fakt oraz to, że od trzech lat nie było walnego zgromadzenia spowodował dość dużą frekwencję w porównaniu do lat ubiegłych. Zgodnie z zapisami statutowymi, zebranie rozpoczęło się od wyboru prowadzącego, którym został Krzysztof Urbański i członków prezydium w osobach: Andrzeja Śniega i Szymona Szajnochy. Już na samym wstępie zaistniały różnice zdań między przewodniczącym a radcą prawnym w związku z uzasadnionym spóźnieniem jednego ze spółdzielców. W regulaminie obrad ustalono, że w chwili rozpoczęcia zebrania definitywnie kończy się wydawanie kart do głosowania a tym samym współdecydowanie w podejmowaniu uchwał. K. Urbański uważał, że w tej sytuacji należy zmienić porządek obrad w ten sposób, że punkt zamykający możliwość udziału w głosowaniu będzie jednym z dalszych w porządku obrad. Prawnik uważała jednak, że zgodnie z zapisami w statucie i przyjętą regułą, według której na wszystkich spotkaniach cząstkowych obowiązuje dokładnie ten sam porządek, nie można go zmieniać. Ostatecznie prowadzący zebranie zadecydował, że sytuacja jest wyjątkowa, co uprawnia zebranych do wprowadzenia zmiany. Zdanie przewodniczącego poparli w większości obecni uprawnieni do głosowania członkowie spółdzielni. Następnie zarząd zaprezentował kolejne sprawozdania, które wzbudziły na tyle istotne wątpliwości, że w głosowaniu nie uzyskały pozytywnej opinii. Kolejne głosowania na kandydatów do Rady Nadzorczej i na udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla zarządu to jedne z pierwszych ośmiu, stąd ostateczne wyniki zostaną opublikowane po zakończeniu ostatniego zebrania cząstkowego, czyli pod koniec bieżącego miesiąca.

Szok w magistracie!
Wzburzeni mieszkańc