12/07/2024
HomeAktualnościLudzie przyszli do wójta! Pytają o kontrowersyjną inwestycję

Ludzie przyszli do wójta! Pytają o kontrowersyjną inwestycję

spotkanie z wójtem

Wójt Jacek Rogoziński spotkał się z delegacją mieszkańców Gawron – wsi w gminie Łęczyca. To właśnie w tej miejscowości mówi się o planach związanych z powstaniem sortowni śmieci. O inwestycji zrobiło się głośno w połowie ubiegłego roku. Dlaczego temat powrócił?

Problem wstrzymanej działalności polegającej na sortowaniu i przetwarzaniu odpadów w dalszym ciągu budzi na tyle istotne obawy wśród mieszkańców, że delegacja z Gawron  spotkała się w tej sprawie z wójtem gminy Łęczyca.   

Sprawa utworzenia działalności polegającej na sortowaniu i przetwarzaniu odpadów w Gawronach odbiła się szerokim echem nie tylko w naszym regionie. Mieszkańcy nie chcieli wyrazić zgody na kłopotliwe sąsiedztwo i wnieśli sprawę do gminy. Wójt uchylił własną, wcześniejszą decyzję zezwalającą na uruchomienie działalności. Przedsiębiorcy odwołali się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a organ 17 sierpnia ub. roku orzekł o uchyleniu wszystkich dotychczasowych aktów powołanych na okoliczność tej sprawy.

Przypomnijmy, że inwestorzy zwrócili się do gminy o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na sortowaniu i przetwarzaniu odpadów we wsi Gawrony w gminie Łęczyca. Wójt po przeprowadzeniu obowiązujących procedur 5 maja ub. roku wydał decyzję zezwalającą na uruchomienie działalności. Mieszkańcy byli innego zdania, wnieśli skargę do wójta na wydaną majową decyzję, której zarzucili brak konsultacji ze społecznością wiejską. Wójt gminy Łęczyca, Jacek Rogoziński uznał rację mieszkańców i 20 czerwca ub. roku wydał kolejną decyzję, która tym razem uchylała jego wcześniejsze postanowienie. Dla przedsiębiorców oznaczało to koniec rozpoczętych działań. Wnieśli więc skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi o uchylenie ostatniej decyzji wójta.

Organ wydał postanowienie, w którym orzekł o uchyleniu w całości zaskarżonej przez przedsiębiorców decyzji. Czy to oznacza, że całą procedurę należy rozpocząć od początku?

–  Dokładnie tak. Jednak tym razem stosowne instytucje, czyli Inspektorat Ochrony Środowiska i Gospodarstwo Wody Polskie winny wydać decyzje o potrzebie dokonania oceny wpływu  powołanej działalności polegającej na sortowaniu i przetwarzaniu odpadów na środowisko. Jest też mowa o konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych –  usłyszeliśmy od wójta.

Sołtys z Gawron, Rytczak Witold zapowiada, że mieszkańcy nie zmienią zdania i nie dopuszczą, aby w ich wsi powstało składowisko śmieci.