16/06/2024
HomeTematy dniaKiedy ścieżka rowerowa na torach?

Kiedy ścieżka rowerowa na torach?

wąskotorówka

Niedawno władze Łęczycy mówiły o ciekawej i nietypowej inwestycji związanej z budową ścieżki rowerowej na torach byłej wąskotorówki. Jakie są efekty tych zamierzeń?

Czy uregulowano sprawę przekazania miastu terenu będącego własnością PKP, a dedykowanego jako miejsce na usytuowanie ścieżki pieszo – rowerowej?

„Zgodnie z pismem od Polskich Kolei Państwowych miasto zostało poproszone o wycenę nieruchomości, a po jej sporządzeniu, o podjęcie uchwały przez Radę Miejską wyrażającej zgodę na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności naniesień. Na tę chwilę miasto zleciło wykonanie przez rzeczoznawcę wyceny przedmiotowych nieruchomości” – czytamy w odpowiedzi nadesłanej z urzędu.

Pierwszy krok zmierzający do nabycia praw do administrowania terenem został przez władze miasta podjęty.

W Łęczycy jak na M
Wiwat nasze mamy!