29/05/2024
HomePowiatGmina Daszyna inwestuje w kulturę

Gmina Daszyna inwestuje w kulturę

kultura daszyna

Rozpoczęły się prace remontowe budynku po byłym urzędzie gminy w Mazewie i obiektu domu kultury w Daszynie. Po zakończeniu robót obie nieruchomości zostaną przeznaczone na siedziby gminnych instytucji kultury.

– W trakcie realizacji przebudowy jest budynek po byłej gminie w Mazewie, docelowo przeznaczony na bazę turystyczną. Po zakończeniu remontu w budynku będą funkcjonowały Izba Pamięci i Gminna Biblioteka Publiczna, tymczasowo działająca w remizie strażackiej. Nieco szerszy zakres prac obejmuje remont kapitalny budynku domu kultury w Daszynie. Nieruchomość funkcjonowała do tej pory jako dom kultury, również po remoncie nie zmieni swojej funkcji. Dalej będzie to instytucja kulturalna, aczkolwiek dająca większe możliwości na realizację zadań z zakresu kultury gminnej. Środki finansowe na remont obiektu w Mazewie pochodzą częściowo z pieniędzy unijnych a częściowo z Polskiego Ładu. Na remont w Daszynie gmina pozyskała środki zewnętrzne także z Polskiego Ładu, oczywiście zgodnie z prawem Rada wyraziła zgodę na zaawansowanie własnych środków budżetowych. Wartość prac dla obu obiektów zamyka się kwotą 4 696 372 zł. Termin ich zakończenia to: w Mazewie – 31 sierpnia br., w Daszynie – 31 grudnia 2024 r. – wyjaśnia Zbigniew Cywiński, zastępca wójta.

Uroczyście w łęcz
Pierwsza Komunia Św