29/05/2024
HomeTematy dniaCo trzeba wiedzieć o tym świadczeniu? Mówi wicestarosta…

Co trzeba wiedzieć o tym świadczeniu? Mówi wicestarosta…

zdziarski łęczyca

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych wprowadziła świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat. Wynosi 200 złotych miesięcznie i będzie podlegało waloryzacji.

    Kto może otrzymać świadczenie ratownicze OSP? Pytamy o to wicestarostę Wojciecha Zdziarskiego, długoletniego druha ochotnika.

–  Świadczenie ratownicze przysługuje strażakowi ratownikowi, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach lub akcjach ratowniczych przez co najmniej 25 lat  w przypadku mężczyzn i co najmniej 20 lat w przypadku kobiet. O świadczenie może ubiegać się osoba po osiągnięciu 65 roku życia przez mężczyzn i  60 roku życia przez kobiety. Wyjaśnienia wymaga sytuacja druhen i druhów, którzy uczestniczyli w akcjach ratowniczych w latach wcześniejszych, oni winni potwierdzić swój udział  w zależności od okresu, w którym wykonywali służbę.  Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych jest:  od 1 stycznia 2022 r. – dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną, od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. – dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną lub pisemne oświadczenie 3 świadków, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, do 31 grudnia 2011 r. – pisemne oświadczenie 3 świadków, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. Oświadczenie po zweryfikowaniu przez właściwego wójta, burmistrza, pod względem jego wiarygodności, zostaje  przekazywane do właściwego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w celu jego zatwierdzenia. Od momentu wejścia w życie tych przepisów kilkakrotnie potwierdzałem udział w akcjach ratowniczych wyjaśnia wicestarosta.

Łódzkie na PLUS. D
Łęczycanie zadecyd