16/06/2024
HomeWażneUroczystość w Ratuszu Miejskim

Uroczystość w Ratuszu Miejskim

uroczystość w ratuszu

W Ratuszu Miejskim miała miejsce uroczystość ku czci Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Stanisława Augusta Thugutta, podczas której Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Domagała wręczył spadkobiercom wybitnego łęczycanina uchwałę Rady Miejskiej nadającą tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Stanisławowi Thuguttowi.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Radni Miejscy nadali poprzez uchwałę, podjętą w dniu 25 lutego 2020 roku. Wnioskodawcą nadania honorowego obywatelstwa był Krzysztof Graczyk.

Stanisław August Thugutt niewątpliwie należał do najbardziej znanych polityków Drugiej Rzeczypospolitej. Jest wzorem do naśladowania dla współczesnej młodzieży. Fakt, iż jest synem Łęczycy i ziemi łęczyckiej zasługuje na podkreślenie i stanowi powód do dumy i chluby dla wspólnoty samorządowej Miasta Łęczyca.

Burmistrz Paweł Kulesza po przywitaniu gości, oddał głos Krzysztofowi Graczykowi, który przybliżył zaproszonym gościom sylwetkę Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca. Po tym Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Domagała odczytał, a następnie wręczył uchwałę nadającą zaszczytny tytuł spadkobiercy – Panu Pawłowi Łuczyńskiemu, który zabierając głos skierował podziękowania do władz Łęczycy i innych osób zaangażowanych.

W podobnym tonie wypowiadała się Pani dr Anna Łuczyńska, która zapewniała, że działalność w sprawie upamiętnienia Stanisława Augusta Thugutta jest widoczna także poza granicami naszego miasta oraz kraju. Na koniec głos zabrał Pan Jan Bolesław Nycek – dziennikarz, historyk i badacz osoby Stanisława Augusta Thugutta.

Całości dzisiejszego wydarzenia towarzyszyły występy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. K. Kurpińskiego, filii w Łęczycy: Agaty Pawłowskiej, Franciszka Jagielskiego, Leny Sulimy, Liliany Romek oraz Mai Albin.

Na koniec goście mogli obejrzeć wystawę poświęconą Stanisławowi Augustowi Thuguttowi przekazaną przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

Rolnicy myślą nie
Bimber spod Piątku