29/05/2024
HomePowiatDuże problemy z wodą w gminie Grabów!

Duże problemy z wodą w gminie Grabów!

brak wody

Gmina Grabów po raz kolejny ma kłopoty z wodą a właściwie jej brakiem. W niektórych sołectwach sytuacja jest bardzo trudna. Wieczorami, zamiast wody z kranu, słychać tylko bulgotanie.

Deficyt wody w gminie Grabów już nie jest incydentalny. Niestety, w niektórych sołectwach jest to coraz częstszy problem, szczególnie w porach wieczornych. Jakie plany ma władza gminy w celu uzdrowienia tej sytuacji?

– Brak wody w naszej gminie, to niestety trudna sytuacja – potwierdza wójt Janusz Jagodziński. – Jeszcze do niedawna pracowały dwie studnie. Była też trzecia, rezerwowa. Niestety, w chwili obecnej jest tyko jedno ujęcie i transfer wody z innych gmin. Sytuację pogarsza trwająca susza hydrologiczna, co przy zwiększonych poborach wody, szczególnie w porach wieczornych, kiedy niektórzy mieszkańcy podlewają swoje ogródki, powoduje spadek ciśnienia w sieci, zwłaszcza na jej zakończeniach. Mam świadomość, że pilnie potrzebne są działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb wszystkich mieszkańców, stąd przeprowadziliśmy próbne odwierty w Byszewie, niestety nie znaleźliśmy tam wody. W bliskiej perspektywie nawiążemy umowę ze specjalistami zajmującymi się poszukiwaniem złóż wody. W zakresie działań doraźnych wystąpiłem z prośbą do mieszkańców o niepodlewanie ogródków w związku z deficytem wody. Jest też szansa na zwiększenie poboru ze stacji Krzewo.

Na dłuższą poprawę liczą mieszkańcy sołectwa Borucice.

– Problem z wodą trwa od dawna. Sęk w tym, że poprzednicy nie zrobili wiele w tej sprawie. Były też lata mokre, wówczas deficyt wody nas nie dotknął. Jako mieszkańcy sołectwa Borucice rozumiemy, że każdy płaci za wodę i nie powinno się ograniczać sposobu jej wykorzystania, ale co w obliczu takiej sytuacji, że człowiek przychodzi po 35 – stopniowym upale do domu i chciałby się umyć a tu nie ma wody. Chyba nie muszę mówić o reakcji i dodam, że nie jest to sytuacja jednorazowa – mówi Zenon Czekalski, sołtys z Borucic. – Oczekujemy od władz gminy jak najszybszego rozwiązania problemu.