29/05/2024
HomeWarto przeczytać„Zielona Akademia” w przedszkolu

„Zielona Akademia” w przedszkolu

zielona akademia

W Przedszkolu nr 4 w Łęczycy w bieżącym roku szkolnym, w nowo utworzonym punkcie dydaktycznym realizowane są zajęcia, zabawy wykorzystujące naturalną przestrzeń do wielozmysłowego poznawania otaczającego świata, rozwijające umiejętności i wiedzę z zakresu przyrody i ekologii.

Realizacja zadania w dużym stopniu wpłynęła też na podniesienie atrakcyjności estetycznej ogrodu. Stworzone strefy, poza funkcjami ozdobnymi i edukacyjnymi stanowić też będą miejsce bytowania dla ptaków i owadów.

Nazwa Zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego Przedszkole nr 4 w Łęczycy

Wartość ogólna Zadania: 62 188,00 zł

Dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 50 000,00 zł

Odbyło się już uroczyste otwarcie punktu dydaktycznego, przedszkolaki złożyły ekologiczne przyrzeczenie, udekorowały własnoręcznie wykonanymi kompozycjami przyrodniczymi „Zieloną Bazę” – miejsce działań dla wszystkich grup przedszkolnych.  Najstarsza grupa „Sowy mądre głowy” wystąpiła z przedstawieniem ekologiczno-tanecznym.

Obecnie trwa zbiórka jesiennych darów ogrodu połączona z wielkim jesiennym sprzątaniem.

Utworzenie punktu dydaktycznego zrealizowane przy udziale środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”

https://www.wfosigw.lodz.pl/

Krótka sesja powiat
Dzień Edukacji Naro