21/06/2024
HomeTematy dniaWzburzeni mieszkańcy przyszli do urzędu! Co usłyszeli od burmistrza?

Wzburzeni mieszkańcy przyszli do urzędu! Co usłyszeli od burmistrza?

spotkanie z burmistrzem

Mieszkańcy osiedli Królów i Kwiatowego, z inicjatywy radnego miejskiego Krzysztofa Razika, spotkali się w magistracie z burmistrzem Pawłem Kuleszą. Głównym tematem spotkania jest fatalny stan dróg wewnętrznych i brak oświetlenia ulicznego.

W sali konferencyjnej urzędu miejskiego, oprócz włodarza Łęczycy w spotkaniu uczestniczyli również wiceburmistrz Wojciech Czaplij i Adam Kujawa, dyrektor Zieleni Miejskiej.

– Jako radny miejski reprezentujący okręg wyborczy na terenie którego znajdują się osiedla Królów i Kwiatowe, miałem obowiązek zadośćuczynić prośbie mieszkańców i poprosić przedstawicieli władz miasta o spotkanie. Moje działania, jako radnego wnioskującego o zabezpieczenie środków w budżecie na 2023 rok z przeznaczeniem na remont dróg osiedlowych nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, stąd inicjatywa mieszkańców. W pełni ją popieram, z uwagi na fatalny stan dróg osiedlowych, który trwa od wielu lat – mówi Krzysztof Razik.

Więcej w papierowym „Reporterze” już w poniedziałek…

Drugie rozdanie. Ile
II etap remontu „K