29/05/2024
HomePowiatWspólne ćwiczenia Animex Foods i miejscowych jednostek Straży Pożarnej

Wspólne ćwiczenia Animex Foods i miejscowych jednostek Straży Pożarnej

animex ćwiczenia

Oddział K3 Animex Foods w Daszynie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy wspólnie przeprowadziły próbne ćwiczenia akcji gaśniczej oraz ewakuacyjnej. Inicjatywa ta miała na celu wzrost świadomości potencjalnych zagrożeń występujących w zakładach produkcyjnych i zapewnienie bezpieczeństwa pracowników. Do ćwiczeń przystąpiło aż 11 jednostek Straży Pożarnej.
„Animex Foods – jako odpowiedzialny pracodawca – traktuje bezpieczeństwo pracowników z najwyższym priorytetem. Celem wspólnej inicjatywy było uświadomienie pracownikom konieczności przygotowania się do sprawnego opuszczenia terenu zakładu w przypadku awaryjnych sytuacji, a także potwierdzenie, że mają oni odpowiednie umiejętności i wiedzę, aby zareagować skutecznie w przypadku zagrożenia” – czytamy w informacji przekazanej przez zakład.

Pracownicy Animex Foods i jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, w ramach wspólnie przygotowanej akcji, aktywnie uczestniczyli w serii symulowanych sytuacji awaryjnych. Ćwiczenia objęły doskonalenie umiejętności poruszania się w pomieszczeniach podczas pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy osobom ewakuowanym. Ważnym elementem było rozwijanie umiejętności reagowania osoby kierującej działaniami ratowniczymi na nagłe zmiany sytuacji, organizowania taktyki, ale również poprawnego sporządzania informacji ze zdarzenia, w którym wystąpił pożar. Dodatkowo, strażacy przeprowadzili rozpoznanie miejsc punktów czerpania wody, co ma kluczowe znaczenie w przypadku gaszenia pożarów tego rodzaju obiektów.

„Współpraca Animex Foods z miejscowymi jednostkami Straży Pożarnej pokazuje, że zarówno pracodawcy, jak i służby ratunkowe są zaangażowane w tworzenie bezpiecznego środowiska dla pracowników oraz lokalnej społeczności. Ewakuacje są kluczowym elementem procedur bezpieczeństwa a ćwiczenia pozwalają na przetestowanie ich efektywności. Dzięki zaangażowaniu lokalnych służb, Animex Foods może być spokojny o przygotowanie swoich pracowników na ewentualność wystąpienia rzeczywistej sytuacji awaryjnej oraz ma pewność, że reakcja może być szybka i skuteczna” – informuje zakład.

Łódzkie na Plus. T
Burmistrz o basenie