12/04/2024
HomeTematy dniaWójt mówi o publicznych pieniądzach i niejasnych celach…

Wójt mówi o publicznych pieniądzach i niejasnych celach…

wójt rogoziński

Przewodniczący Rady Gminy Łęczyca zwołał sesję, podczas której zapadła decyzja o przyznaniu pomocy finansowej powiatowi łęczyckiemu na remont dróg z Jankowa do Leźnicy Małej i z Leszna do Kotowic.

Po wielu dyskusjach toczonych podczas kolejnych spotkań, kiedy emocje sięgały zenitu, osiągnięto porozumienie. W piątek 30 czerwca br. powiat wybrał wykonawcę, czym wypełnił warunek określony przez wójta gminy Łęczyca, Jacka Rogozińskiego, dotyczący ostatecznej kwoty za wykonanie zadania remontu dróg. W konsekwencji gmina Łęczyca spotkała się w środę, 5 lipca na nadzwyczajnej sesji, podczas której zadecydowano 12 głosami za, przy 2 wstrzymujących i 1 osobie nieobecnej o przyznaniu powiatowi pomocy finansowej w wysokości 385 tysięcy zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „ Remont drogi powiatowej 2524 E na odcinku Janków – Leźnica Mała i remont drogi powiatowej 2522 E Leszno – Kotowice”

Jak powiedziała radna Agata Folnarczyk

– Czy nie można tak było od początku? Po co były te dyskusje, emocje, pozostał niesmak i niewybredne ludzkie komentarze. Dziś została podjęta uchwała i tak powinno być.

Słowa radnej zripostował wójt.

  • Nigdy nie „rzucałem publicznych pieniędzy na niejasny cel”. Od bardzo dawna prosiłem starostę, jako inwestora, o dostarczenie mi informacji o zakresie rzeczowym remontu i wynegocjowanej kwocie za wykonanie zadania. Dodam w tym miejscu – stwierdził wójt Rogoziński – że zakresu rzeczowego nie posiadam do tej pory.
Jak poszło tegorocz
Na osiedlu czekają