21/06/2024
HomeTematy dniaWielomilionowy budżet przyjęty. Emocje z powodu 1800 zł na wybory miss!

Wielomilionowy budżet przyjęty. Emocje z powodu 1800 zł na wybory miss!

powiatowy budżet

Powiatowi radni przyjęli budżet na 2023 rok. Projekt uchwały zyskał zdecydowane poparcie radnych, na 16 obecnych tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu. Po stronie wydatków na przyszły rok, co „czwarta złotówka została przeznaczona na inwestycje”.

O ile projekt uchwały budżetowej nie wzbudził większych wątpliwości, o tyle dyskusja w sprawie wydatkowanych na promocję powiatu środków finansowych w wysokości 1800 zł stał się przedmiotem bez mała godzinnych rozważań samorządowców. W sprawozdaniu z działalności zarządu, starosta Janusz Mielczarek poinformował, że podjęto uchwałę, na mocy której samorząd powiatu łęczyckiego przeznaczając kwotę 1 800 zł na organizację imprezy – wybory Miss Polonia Ziemi Łódzkiej, stał się współorganizatorem, ale przede wszystkim zyskał dużą promocję.

– Impreza była transmitowana przez media, dzięki czemu widzowie nie mogli nie zauważyć flagi naszego powiatu, poza tym udział mieszkanki Ziemi Łęczyckiej sprawił, że zaistnieliśmy w przestrzeni publicznej – wyjaśnił starosta.

Jak się okazało, nie wszyscy radni zgodzili się z opinią włodarza. Przewodniczący rady, Sławomir Biniewicz, prosił o sprecyzowanie korzyści wynikających z tej promocji. Radny Krzysztof Hopaluk zaapelował o większe zaufanie do zarządu.

– Ostatecznie, wiadomo, że są to środki publiczne, ale nie jest to aż tak duża kwota – argumentował K. Hopaluk, sugerując zakończenie dyskusji.

Wypowiedź radnego zripostowała radna Monika Twardowska, twierdząc, że dyskusja jest jak najbardziej wskazana.

– W końcu od czego są radni – przekonywała Twardowska.

Po zakończeniu debaty w sprawie promocji, rada przyjęła sprawozdania komisji stałych. Przewodniczący komisji rewizyjnej, Michał Czekalski przedstawił wnioski z prac organu w ostatnim półroczu.

– Komisja przeprowadziła 2 kontrole. Jedną w łęczyckim DPS, nie wyasygnowano wniosków, drugą na oddanym w ostatnim czasie do użytkowania odcinku drogi powiatowej z Topoli Królewskiej do Kłodawy.

– Komisja wnioskuje, aby w obrębie skrzyżowania dróg Kłodawa – Topola Królewska i Grabów – Krośniewice, na którym bardzo często dochodzi do tragicznych wypadków, zamontować sygnalizację świetlną. Drugi z wniosków dotyczył usunięcia niektórych uschniętych drzew i konarów w ramach weryfikacji drzewostanu.

W kolejnym punkcie przyjęty został projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028, piętnastoma głosami za, przy jednym wstrzymującym się. W sprawie budżetu na 2023 rok głos zabrał starosta, Janusz Mielczarek.

– Budżet na przyszły rok oceniam jako wyjątkowy, dla porównania w 2018 roku zamknął się on kwotą wydatków na poziomie: 55 000 000,00 zł, podczas gdy w 2023 r. pułap wydatków osiągnie kwotę 97 000 000,00 zł ze wskazaniem na 1 000 000, 00 zwyżki. Podsumowując, jest to prawie 100 000 000,00 zł, z czego 24 % to środki przeznaczone na inwestycje. Takiej sytuacji nie było wcześniej, priorytetami w wydatkach są następujące cele: drogownictwo przy dużym zaangażowaniu gmin, szczególnie Grabowa, Witoni i Daszyny, infrastruktura sportowa oświatowa – Sport dla Niepodległej i pomoc dla szpitala, który znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej – mówił starosta.

Dochody powiatu na rok 2023 stanowią sumę: 89 255 847,47zł, w tym dochody bieżące: 70 421 667,98 zł; dochody majątkowe: 18 834 179,49 zł. Wydatki stanowią łącznie kwotę 97 697 245,57 zł, w tym: wydatki bieżące: 74 561 751,33 zł; wydatki majątkowe: 23 135 494,24 zł. Uchwała została przyjęta 15 głosami za, przy jednym wstrzymującym się, jeden radny był nieobecny.

Nerwy przechodniów
"Lewe" papierosy u 6