12/07/2024
HomeWarto przeczytaćWażne umowy powiatu z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi

Ważne umowy powiatu z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi

powiat łęczyca

W Starostwie Powiatowym w Łęczycy doszło do podpisania umów pomiędzy Powiatem Łęczyckim a Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w Łodzi, dotyczących projektów realizowanych przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Zdzisława Paszkiewicza w Łęczycy.

Dokumenty w imieniu Powiatu Łęczyckiego przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu, Pani Renaty Wilińskiej, podpisał Starosta Łęczycki Pan Janusz Mielczarek oraz członek Zarządu Powiatu Łęczyckiego Pani Małgorzata Raczkiewicz. Natomiast ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, swój podpis złożył członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Pan Robert Baryła.

Podpisanie umów jest wynikiem podjętych wspólnie przez Zarząd Powiatu Łęczyckiego, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Zdzisława Paszkiewicza w Łęczycy, działań zmierzających do pozyskania środków w trybie konkursowym ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie otrzymał środki na realizację dwóch projektów. Pierwszy projekt „Dzieci na 5 w Stemplewie”, ma na celu zwiększenie dostępności dzieci z niepełnosprawnościami z terenu powiatu łęczyckiego do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego
w ośrodku wychowania przedszkolnego przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, realizację doskonalenie zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego oraz prowadzenie dodatkowych zajęć zwiększających szanse edukacyjne. Drugi projekt „Zawodowo
w Stemplewie ” ma na celu dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Stemplewie do lokalnego rynku pracy, poprzez doposażenie oraz utworzenie i doposażenie pracowni w CKZ w Stemplewie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauczania w zawodach zgodnych z potrzebami tego rynku (m.in.: elektryk, kelner, kucharz, barista, rolnik, pilarz, monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie) poprzez utworzenie Punktu Informacji i Kariery, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, oraz poprzez organizację kursów i szkoleń dla osób dorosłych z powiatów: łęczyckiego, zgierskiego, poddębickiego w zakresie: technologii robót wykończeniowych w budownictwie, operatora wózków jezdniowych, elektryka montażysty, SEP do 1KV, pilarza, baristy, kelnera oraz z doradztwa zawodowego,

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Zdzisława Paszkiewicza w Łęczycy otrzymało natomiast środki za pomocą których zostaną wyremontowane oraz doposażone dwie pracownie samochodowe i doposażona pracownia hotelarska i gastronomiczna. Placówka chciałaby również za otrzymane pieniądze kupić m.in. samochód osobowy o napędzie hybrydowym, dwa podnośniki kolumnowe, formiarkę do ciasta, profesjonalny diagnoskop, frytownicę elektryczną, pakowarkę próżniową, cyrkulator do gotowania, kuchenkę mikrofalową, wędzarnię elektryczną, robot kuchenny oraz zestaw narzędzi warsztatowych. Centrum planuje przeprowadzić wiele ciekawych szkoleń dla uczniów (m.in. kurs SEP, kurs spawania metodą MAG 135, szkolenie z planowania żywienia
i produkcji gastronomicznej, szkolenia z obsługi opon samochodowych) oraz nauczycieli m.in. kompleksowy kurs gastronomiczny, organizacji cateringów, przeprogramowania sterowników
w pojazdach i obsługi elektronicznych książek i przeglądów, układu klimatyzacji czy cateringu.

Warto przy tym podkreślić, iż podpisanie umów na realizację projektów i zadań przez ZPEWiR w Stemplewie oraz CKZiU w Łęczycy, stanowi kolejny etap starań władz Powiatu Łęczyckiego oraz dyrekcji szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu, zmierzających nie tylko do poprawy infrastruktury technicznej szkół, ale również do stałego poszerzania oferty kształcenia i szkoleń zawodowych w poszczególnych placówkach oświatowych.

Policjant z Łęczyc
Nowe rondo w mieści