21/06/2024
HomeTematy dniaWalne w „Łęczycance”. Co zadecydowali spółdzielcy?

Walne w „Łęczycance”. Co zadecydowali spółdzielcy?

walne łęczycanka

Dobiegło końca sprawozdawczo-wyborcze walne zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej „Łęczycanka”.

Obrady cieszyły się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy rekordowa frekwencja w porównaniu do lat ubiegłych. Podczas obrad dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną, trzyletnią kadencję. Najwięcej głosów otrzymali, a tym samym do Rady Nadzorczej zostali wybrani: Marek Majewski, Tomasz Pijewski, Anna Ostrowska, Agnieszka Tuszyńska, Ireneusz Wasiak, Marcin Witczak, Anna Bieniek.

Ustępująca Rada Nadzorcza przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności. Zarząd „Łęczycanki” również zaprezentował swoje sprawozdania: z działalności i finansowe wraz z opinią biegłych rewidentów oraz lustratorów. Spółdzielcy podzielili wypracowany zysk „Łęczycanki” za lata 2019, 2020 i 2021, przeznaczając między innymi kwotę ponad 1,4 mln zł na fundusz remontowy. Pieniądze te wrócą do spółdzielców w formie realizowanych prac remontowych.

– Członkowie spółdzielni dali zarządowi zielone światło wyrażając zgodę na budowę, na nowo zakupionych działkach, lokali mieszkalnych w formie zabudowy bliźniaczej i szeregowej. Wyrazili również zgodę, w formie uchwały, na zamianę działek z Gminą Miasto Łęczyca, które znajdują się przy ul. Bitwy nad Bzura i ul. Kolejowej. Ta koncepcja w doskonały sposób poprawia warunki zagospodarowania poszczególnych działek poprzez zwiększenie ich powierzchni i funkcjonalności. Dzięki temu istnieje możliwość budowy np. dodatkowych miejsc parkingowych i boksów garażowych – mówi z-ca prezesa Rafał Andrzejczak.

O absolutorium rozmawialiśmy z prezesem „Łęczycanki” Jarosławem Pacholskim.

– Uchwały o udzieleniu absolutorium zostały przyjęte większością głosów. Głosowało prawie 250 członków, a członkowie zarządu uzyskali bardzo wysokie poparcie. Głosów za było od 66,11 % do 83,75 %. Ja osobiście uzyskałem poparcie rzędu 70,51 % – mówi prezes zarządu Jarosław Pacholski. – Uważam, że po prawie dziewięciu latach pracy na rzecz spółdzielców i spółdzielni jest to bardzo wysoki poziom zaufania społecznego. Tak pozytywna ocena pracy całego zarządu, w czasie kiedy słowo pandemia odmienialiśmy przez wszystkie przypadki, kiedy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, a w otoczeniu gospodarczym mierzymy się z prawie 20 % inflacją rdr, nabiera podwójnego znaczenia, a przede wszystkim motywuje do dalszej, wytężonej pracy. Zdajemy sobie również sprawę, że nie wszystkie nasze działania oceniane są pozytywnie, świadczy o tym 29,49 % głosów przeciwnych, ale takie są prawa demokracji i wolności wyboru, w głosy te również się wsłuchujemy i wyciągamy wnioski.

Pijana nastolatka za
Na starówce można