12/07/2024
HomeAktualnościW Łęczycy rozmowy o sytuacji przedsiębiorców i pracowników

W Łęczycy rozmowy o sytuacji przedsiębiorców i pracowników

rynek pracy

Głównym tematem spotkania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy była debata na temat sytuacji przedsiębiorców i pracowników w regionie łęczyckim.

– W porównaniu z rokiem poprzednim wskaźnik bezrobocia, 5 % w Polsce, 5,1 % w powiecie łęczyckim pozostał na podobnym poziomie. Pod względem liczby bezrobotnych w poszczególnych gminach, najwięcej osób pozostających bez zatrudnienia jest w mieście Łęczyca – 448 i kolejno w gminie Łęczyca – 138 osób, w gminie Grabów – 93 osoby, w gminie Daszyna – 75 osób, w gminie Piątek – 70 osób, w gminie Góra Św. Małgorzaty – 57 osób, w gminie Świnice Warckie – 53 osoby i w gminie Witonia – 52 osoby. W ciągu roku podejmowaliśmy działania, których głównym celem była aktywizacja osób pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli kobiet, osób młodych, starszych, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach. Jednym z nich była realizacja projektu „Aktywni na rynku pracy” poprzez udzielenie wsparcia w formie zorganizowania stażu dla 328 osób oraz przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 38 osób. Łączna wartość przyznanej pomocy to kwota 7 174 140,00 zł. Kolejna forma wsparcia to organizacja szkoleń, których celem było uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W mijającym roku odbyło się 8 szkoleń w formie kursów: barberskiego, prawa jazdy kat. C, D, CE, obsługi wózków widłowych, spawania, kosmetycznego, w/w kursy ukończyło 7 osób – informuje Lidia Zięba, dyrektor PUP w Łęczycy. – Rok 2024 daje większe możliwości w zakresie finansowania instrumentów rynku pracy. W 2023 dysponowaliśmy kwotą 2 206 701, 87 zł a w 2024 – 2 513 555,02 zł, co pozwoli na zwiększenie środków na prace interwencyjne z 251 200,00 zł na 500 000,00 zł, staże z 784 401,87 zł na 883 555,02, szkolenia z 66 700,00 zł na 100 000,00 zł, dotacje z 8 300 na 70 000,00 zł, zmniejszeniu natomiast uległa kwota przeznaczona na roboty publiczne z 823 800,00 zł na 500 000,00 zł.

Tagi postu:
Grabów na to zasłu
Kontrabanda pod Łę