29/05/2024
HomePowiatW gminie Łęczyca inwestycje oczekiwane przez mieszkańców

W gminie Łęczyca inwestycje oczekiwane przez mieszkańców

inwestycje w drogi

Od ścinki poboczy rozpoczęły się prace przy kolejnych dwóch drogach zlokalizowanych na terenie gminy Łęczyca. Tym razem remontowi poddane zostaną drogi w Błoniu oraz Dąbiu. Odpowiedzialna za realizację inwestycji jest Firma Handlowo-Usługowa Wiesława Łuczak Jan Łuczak s.c. z Uniejowa. Na ten cel Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład w kwocie 4 733 606,82 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 4 982 744,02 zł.

Nowe jezdne oraz utwardzone pobocza poprawią komfort użytkowania dróg zarówno przez kierowców i rowerzystów, jak również przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, którzy będą mogli poruszać się utwardzonymi poboczami. Służyć ma temu także montaż oświetlenia solarnego z opcją sterowania światłem i czasem świecenia, które to na obszarze Gminy Łęczyca stanowić będzie innowację. Będzie to rozwiązanie mające pozytywny wpływ na środowisko oraz zniweluje koszty związane z oświetleniem dróg gminnych. Zakres prac obejmie m.in. wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy, wykonanie zjazdów indywidualnych, wykonanie nowego oznakowania pionowego.

Inwestycje drogowe należą do grupy zadań najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców, którzy na co dzień korzystają z infrastruktury drogowej. Dążąc do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych, realizacja zadań z zakresu drogownictwa od wielu już lat jest jednym z priorytetowych obszarów w działalności samorządu gminnego.

Co się dzieje w urz
Duże problemy z wyk