26/09/2023
HomeView All Posts – Whole Post

Miasto Łęczyca pozyskało prawie 2 miliony złotych na utworzenie kolejnych 48 miejsc w żłobku dla najmłodszych łęczycan.  W ramach środków w wydzielonej części budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6C  powstaną 2 oddziały. W przyszłości będzie to docelowa siedziba Żłobka Miejskiego w Łęczycy utworzonego w ramach programu Maluch + w 2018 r oraz  utworzonego w 2020r. w ramach programu Maluch+. Dodatkowo, na okres 3 lat każde miejsce ma zapewnione środki na finansowanie, dzięki czemu rodzice maluchów będą ponosić niewielkie wydatki w związku z pobytem dziecka w żłobku. Ta kwota wynosi aż 1.444.608,00 zł.

– Bardzo się cieszę z pozyskanych środków finansowych, które pomogą przede wszystkim rodzicom zorganizować świetną opiekę dla maluchów, a przede wszystkim pozwolą im wrócić na rynek pracy. Mam nadzieję, że te kolejne miejsca zaspokoją potrzeby łęczyckich rodzin, aby nie musieli oczekiwać na listach rezerwowych na przyjęcie dziecka do placówki – mówi burmistrz Łęczycy, Paweł Kulesza. – Nie bez znaczenia są również olbrzymie środki na funkcjonowanie żłobka przez kolejne 3 lata. To oznacza, że rodzice tylko w niewielkim stopniu będą ponosić wydatki związane z pobytem malucha w placówce.

Ze środków MALUCH+ oraz wkładu własnego wynoszącego  163 668,43 zł część parteru budynku zostanie przebudowana i dostosowana do potrzeb utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Docelowo powstaną 4 sale z łazienkami, szatnia dla  dzieci, łazienka dla personelu, pokój pielęgniarki, pokój socjalny dla pracowników, gabinet dyrektora Żłobka oraz pomieszczenie kuchenne wraz z  zapleczem.

Planowany jest zakup pierwszego wyposażenia dla nowo tworzonych miejsc w  Żłobku Miejskim w Łęczycy, jak również doposażenie kuchni i placu zabaw  w związku ze zwiększeniem liczby miejsc opieki nad dziećmi w  wieku do lat 3. Placówka zostanie wyposażona w zabawki (m.in. gry edukacyjne, zabawki pluszowe, samochodziki, lalki, klocki, bujaczki), a plac zabaw w urządzenia (m.in. piaskownica z zadaszeniem, domek, huśtawka ogrodowa ze zjeżdżalnią).

Po raz trzeci w Łęczycy rozpoczęła się edycja Budżetu Obywatelskiego. Jego idea jest prosta – to mieszkańcy zdecydują, poprzez przedstawienie projektów i zagłosowanie na nie, co w naszym mieście zostanie zrealizowane. Zakres zadań, które zrealizowane będą w 2024 roku i są obejmowane przez Budżet Obywatelski, jest szeroki: od małej architektury po przedsięwzięcia związane z kulturą i rekreacją.

Na realizację zadań przeznaczonych zostanie 180 tys. zł. Od 25 września do 6 października można oddać głos na wybrany projekt.

Gdzie głosować?

Dostępne cztery punkty, w których będzie można zagłosować.

Te punkty to:

– Urząd Miejski w Łęczycy (ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca) – w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
– Ratusz Miejski w Łęczycy (Centrum Informacji Turystycznej, Plac T. Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca) – w godzinach 10:00-14:00
– Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ul. Tumska 2, 99-100 Łęczyca) – w godzinach 10:00 – 14:00
– Szkoła Podstawowa nr 3 w Łęczycy (ul. Zachodnia 23, 99-100 Łęczyca) – w godzinach 10:00 – 14:00

Jak zagłosować?

Każdy mieszkaniec Łęczycy może oddać jeden głos poprzez wypełnienie i wrzucenie karty do głosowania do urny znajdującej się w wyżej wymienionych lokalizacjach.

Karty do głosowania są dwustronne, na drugiej stronie karty należy złożyć podpis oraz podać datę wypełnienia karty. Karty będą wydawane przez pracownika urzędu za okazaniem dowodu tożsamości. Kart nie można wynosić poza siedzibę punktu, w którym karty będą wydawane. Kolejność projektów na karcie do głosowania ustalono na podstawie daty ich złożenia w Urzędzie Miejskim w Łęczycy.

Na jakie projekty można zagłosować?

Modernizacja i dostosowanie boiska przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6C dla potrzeb mieszkańców Łęczycy – 180 000,00 zł

Projekt obejmuje stworzenie ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z oświetleniem i nawierzchnią naturalną.

Zakup książek i organizacja wydarzeń kulturalnych (spotkań, warsztatów) dla mieszkańców w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy – 60 000,00 zł

Projekt polega na zakupie ponad 600 nowości książkowych i materiałów do zajęć dla dzieci i dorosłych oraz organizacji kilkunastu spotkań autorskich oraz warsztatów.

Profesjonalne treningi nordic walking w Łęczycy – 6 500,00 zł

Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 20 darmowych, profesjonalnych treningów nordic walking dla mieszkańców Łęczycy.

Wymiana chodnika na ul. Łokietka i Jagiełły w Łęczycy – 175 000,00 zł

Projekt polega na wymianie nawierzchni chodnikowej na ulicach Łokietka i Jagiełły.

Łęczyckie spotkania teatralne – 61 600,00 zł

Projekt polega na realizacji cyklu 3 wydarzeń teatralnych dla mieszkańców Łęczycy, których celem jest ułatwienie dostępu do kultury i sztuki na wysokim poziomie artystycznym.

Zwierzolubowa Akcja – Darmowa Kastracja! Dbamy, bo kochamy! Ratujemy – kastrujemy i sterylizujemy Wspólnie razem dla zwierząt! – 101 000,00 zł

Projekt polega na przeprowadzeniu bezpłatnej sterylizacji/kastracji zwierząt właścicielskich i bezdomnych psów oraz kotów z terenu miasta Łęczyca.

Wrota Czasu Miasta Łęczyca – 42 300, 00 zł

Projekt polega na ustawieniu „Wrót Czasu” na terenie miasta Łęczyca, które będą przedstawiało miejsca stanowiące o historii naszego miasta, a których już nie ma.

Oaza relaxu – 120 950,00 zł

Projekt polega na zagospodarowaniu terenu na ulicy Marii Konopnickiej poprzez likwidację starej fontanny i postawieniu w jej miejscu wiaty, stołu do gry w szachy oraz chińczyka, a także zakupu dodatkowych ławek.

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych wprowadziła świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat. Wynosi 200 złotych miesięcznie i będzie podlegało waloryzacji.

    Kto może otrzymać świadczenie ratownicze OSP? Pytamy o to wicestarostę Wojciecha Zdziarskiego, długoletniego druha ochotnika.

–  Świadczenie ratownicze przysługuje strażakowi ratownikowi, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach lub akcjach ratowniczych przez co najmniej 25 lat  w przypadku mężczyzn i co najmniej 20 lat w przypadku kobiet. O świadczenie może ubiegać się osoba po osiągnięciu 65 roku życia przez mężczyzn i  60 roku życia przez kobiety. Wyjaśnienia wymaga sytuacja druhen i druhów, którzy uczestniczyli w akcjach ratowniczych w latach wcześniejszych, oni winni potwierdzić swój udział  w zależności od okresu, w którym wykonywali służbę.  Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych jest:  od 1 stycznia 2022 r. – dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną, od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. – dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną lub pisemne oświadczenie 3 świadków, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, do 31 grudnia 2011 r. – pisemne oświadczenie 3 świadków, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. Oświadczenie po zweryfikowaniu przez właściwego wójta, burmistrza, pod względem jego wiarygodności, zostaje  przekazywane do właściwego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w celu jego zatwierdzenia. Od momentu wejścia w życie tych przepisów kilkakrotnie potwierdzałem udział w akcjach ratowniczych wyjaśnia wicestarosta.

Województwo Łódzkie konsekwentnie realizuje cel, jakim jest poprawa jakości dróg i wydaje na to duże miliony. Jedną z ostatnich decyzji Zarząd Województwa było przekazanie dodatkowych 33,9 mln zł na budowę Trasy Górna w Łodzi. Przypomnijmy, że chodzi o połączenie drogi krajowej nr 1 – „wylotówki” z Łodzi na południe – z autostradą A1. Przedłużenie Trasy Górna powstaje w ramach dwóch projektów: wojewódzkiego i miejskiego. Samorząd województwa wywiązał się ze swojego zadania i w lipcu oddany został do użytku odcinek drogi wojewódzkiej 714 – łączący Łódź z autostradą A1 w gminie Brójce. Gorzej jest po „miejskiej” stronie, dlatego zarząd województwa wyciągnął do Łodzi pomocną dłoń.

– Zarząd Województwa Łódzkiego, dostrzegając trudności w wykorzystaniu funduszy przez Urząd Miasta Łodzi, wyraził zgodę na zagospodarowanie środków w wysokości blisko 34 mln zł pochodzących z projektu rewitalizacyjnego realizowanego przez Łódź na budowę trzeciego etapu Trasy Górna – mówi wicemarszałek Piotr Adamczyk.

Etap budowy Trasy Górna, za który odpowiada miasto Łódź, powinien zakończyć się do końca roku. Projekt obejmuje m.in. roboty drogowe, budowę oświetlenia, powstanie dróg dojazdowych i zatok autobusowych oraz usunięcie kolizji sieci wodociągowych, gazowych i energetycznych.

Dużo dzieje się też na południu województwa. Ledwie w sierpniu zakończył się remont drogi 481 między Rychłocicami a Wieluniem – to ponad 23 kilometry dofinansowane z Polskiego Ładu – a już daleko zaawansowane są prace na drodze 486 z Wielunia do Krzeczowa (kierunek na Działoszyn). Przebudowa dotyczy prawie 11 kilometrów drogi. Do października przyszłego roku poszerzona zostanie jezdnią do 7 metrów, powstanie chodnik, przejścia dla pieszych, oświetlenie oraz nowe rondo. Zakres inwestycji zakłada przebudowę aż 12 skrzyżowań i 18 zatok autobusowych.

– Rozbudowa drogi nr 486 na odcinku Ruda-Krzeczów to kompleksowa i bardzo ważna dla nas inwestycja. Dlaczego tak ważna? Bo inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców Łódzkiego – podkreśla marszałek Grzegorz Schreiber.

Seniorzy na plus

Prawie 1000 seniorów z całego regionu bawiło się podczas gali „Senior Plus” w Teatrze Wielkim w Łodzi. – Dziękuję, że chcecie się z nami dzielić swoim doświadczeniem – mówił do uczestników wydarzenia Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa.

Na widowni Teatru Wielkiego w Łodzi zasiedli przedstawiciele i działacze stowarzyszeń senioralnych, uniwersytetów trzeciego wieku, fundacji czy rad seniorów z całego województwa. Podczas gali wicemarszałek nagrodził laureatów Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów „Co nam w duszy gra”, które zorganizowało Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Uczestnicy konkursu byli oceniani w trzech kategoriach: chór, zespół wokalny i soliści. Wśród chórów wygrał „Canticum” z Łowicza, najlepszym zespołem wokalnym uznano „Zespół z Okolic Młyna” z Wielgomłynów, a w kategorii „soliści” pierwszą nagrodę wyśpiewał Mieczysław Kincel z Tomaszowa Mazowieckiego.

Gala w Teatrze Wielkim była też okazją do prezentacji najciekawszych projektów realizowanych na rzecz osób starszych w Łódzkiem. Zostały one zebrane w „Atlasie Dobrych Praktyk”. Po części oficjalnej, goście wysłuchali koncertu muzyki latynoamerykańskiej.

Galę poprzedziła konferencja, której mottem był cytat Jana Pawła II: „Starzenie się nie jest złem, któremu trzeba się podporządkować, jest powołaniem, na które trzeba umieć odpowiedzieć”. Rozmawiano o potencjale osób starszych i ich roli w życiu społecznym oraz zmianach demograficznych naszego regionu. W spotkaniu oprócz seniorów uczestniczyli naukowcy i eksperci.

Razem dla Łódzkiego

Na jesień samorząd województwa łódzkiego przygotował nową propozycję zatytułowaną: „Łódzkie Razem – Integracja międzypokoleniowa”. Są to spotkania połączone z koncertami gwiazd. Za nami pierwsze: w Ozorkowie, Sieradzu i Piotrkowie.

Integracja międzypokoleniowa, informacja o działalności samorządu województwa, a potem dobra zabawa – taki jest schemat wydarzeń. Prezentacja urzędu ma wyglądać atrakcyjnie: – Chcemy pokazać, co robimy dla naszych mieszkańców w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji czy kultury – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Kolejny koncert 2 października w Bełchatowie. Wypatrujcie następnych! Zapisy na stronie elodzkie.pl.

Wyjątkowy pokaz mappingu i premiera filmu

30 września 2023 roku na terenie parku Muzeum w Nieborowie i Arkadii odbędzie się natomiast niezwykły wieczór pod znakiem filmu, animacji i pokazów świetlnych. Opowiemy o historii Manufaktury Majoliki w Nieborowie, która funkcjonowała w drugiej połowie XIX wieku, a potem – po ponad stuletniej przerwie – jej działalność została wznowiona.

W specjalnie zaaranżowanym kinie letnim zaprezentujemy film pt. „Kwiaty i jaszczury – historia Majoliki nieborowskiej” w reżyserii Barbary Nałęcz-Nieniewskiej – absolwentki Łódzkiej Szkoły Filmowej. Na ten 20-minutowy dokument składają się fabularyzowane sceny kostiumowe z aktorami oraz ujęcia dokumentalne, a także animacje. Muzykę skomponował Sebastian Jan Kondratowicz – kompozytor muzyki filmowej, pracujący również w Filharmonii Łódzkiej.

Oprócz filmu, widzów czeka niezwykły pokaz świetlny w technice mappingu. Za pomocą grafiki trójwymiarowej projekcja na fasadzie pałacu od strony dziedzińca przedstawi historię powstawania Majoliki w skrótowej formie, w dynamiczny i efektowny sposób. Tym razem – z puntu widzenia dziewczyny pochodzącej ze wsi Nieborów, która dzięki manufakturze działającej przy pałacu mogła odmienić swój los i została malarką w majolikowej pracowni.

Zapraszamy!

W Łęczycy trwają prace nad utworzeniem ogólnodostępnego szaletu miejskiego. Projektowany szalet zlokalizowany będzie na ulicy Żydowskiej, miasto posiada już decyzję o warunkach zabudowy.

– Kwestia brakującego szaletu niejednokrotnie była poruszana na forum publicznym i jest to problem, który chcemy jak najszybciej rozwiązać. Jak to zazwyczaj bywa w takich sytuacjach, kluczowe tutaj jest zebranie dokumentacji i to te prace są najbardziej czasochłonne – mówi burmistrz Paweł Kulesza.

Projektowany szalet będzie posiadał toaletę dostosowaną do osób niepełnosprawnych, ponadto w planach jest zatrudnienie osoby, która będzie dbała o czystość obiektu.

W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku, kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy, zorganizowało debatę społeczną z mieszkańcami gminy i miasta Piątek oraz gminy Góra Świętej Małgorzaty. Zgromadzeni przedstawili oczekiwania w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Komendant powiatowy policji, insp. Zbigniew Gruszczyński, zaprosił mieszkańców do dialogu na temat wypracowania wspólnych rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Mając na uwadze, że spotkanie stanowiło również kontynuację debaty, która odbyła się w minionym roku komendant przedstawił zrealizowane oczekiwania. Jednym z przykładów było omówienie wprowadzonego oznakowania przy moście w miejscowości Pokrzywnica, które usprawniło płynność ruchu. W dalszej cześć przedstawiono zasady działania aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, podkreślając jakie znaczenie ma to narzędzie, w wymianie informacji na temat potencjalnych zagrożeń pomiędzy lokalną społecznością, a policją. Nie zabrakło informacji dotyczących obsługi oraz możliwości wykorzystania aplikacji „Moja Komenda” ułatwiającej kontakt z dzielnicowym. Podczas spotkania wypowiedział się też kierownik posterunku policji w Piątku, aspirant Krzysztof Augustyniak. W swoim wystąpieniu omówił zasadę funkcjonowania posterunku, przedstawiając możliwości kontaktu z pełniącymi tam służbę dzielnicowymi. Policjanci przestrzegali przed działaniami oszustów, którzy nieustannie modyfikują swoje metody. Nie zabrakło informacji z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Komendant powiatowy, obecnej na debacie przedstawicielce szkoły podstawowej w Piątku, przekazał edukacyjne książeczki „Super STOPEK”, aby wiedza z zakresu bezpieczeństwa trafiała również do najmłodszych mieszkańców. Na zakończenie uczestnicy mieli możliwość wyrażenia swoich spostrzeżeń i uwag na temat poprawy bezpieczeństwa w rejonie swojego zamieszkania.

Wśród wędkarzy powstał konflikt, który przybiera na sile. Czy i kiedy jest szansa na jego rozwiązanie?

Skontaktował się z nami pan Maciej (personalia znane redakcji), członek koła wędkarskiego w Łęczycy. Z niemałym wzburzeniem przedstawił sytuację, jaka ma miejsce w środowisku wędkarzy. W jego ocenie przyczyna konfliktu leży po stronie komendanta straży rybackiej w Łęczycy.

–  Komendant zgodnie z regulaminem ma za zadanie nadzorować proces połowu ryb, dbać o porządek i przestrzegać określonych norm i zasad. Już sama ta funkcja nie należy do najłatwiejszych, nikt nie lubi być pouczany, dlatego zdarza się, że może spotkać się z nie najprzyjemniejszą reakcją. Rozumiem tę rolę, aczkolwiek jego zachowanie pozostawia w mojej ocenie wiele do życzenia. Zwrócić komuś uwagę, jak najbardziej tak, ale ważnym jest sposób w jaki się to robi. Nie powinno się być opryskliwym, wulgarnym a już tym bardziej legitymować te same osoby trzy razy na dzień. Zachowanie komendanta straży rybackiej też nie jest do końca w porządku. Regulamin zabrania stanowczo rozdawania ryb a komendant to robi. Moje wzburzenie budzi też kwestionowanie obecności mojego siedmioletniego syna nad zalewem. Według regulaminu może on przebywać w tym miejscu i łowić, oczywiście pod opieką osoby dorosłej i tak jest. Nie rozumiem dlaczego komendantowi to przeszkadza. Ponieważ moje wątpliwości  w tej kwestii były coraz większe złożyłem skargę na sposób wykonywania obowiązków przez komendanta do prezesa koła PZW w Łęczycy – usłyszeliśmy.

Poprosiliśmy o komentarz Piotra Adamczyka, komendanta straży rybackiej.

–  Nie będę tego komentował. Ze skargą się zapoznałem i złożyłem wyjaśnienia na piśmie do prezesa koła PZW w Łęczycy.

Co na to Robert Grabowski, prezes łęczyckiego koła PZW?

–  Na najbliższym posiedzeniu zarządu, które zaplanowane jest w październiku, postaramy się wyjaśnić okoliczności tej sprawy.

W parafii  pw. św. Marcina w Siedlcu wierni świętowali zakończenie zbiorów. Uroczystość rozpoczęła się mszą, po której wszyscy spotkali się przy symbolicznym wspólnym stole.

   Dożynki parafialne mają swoją szczególna symbolikę o której mówi ksiądz proboszcz Stanisław Kosiacki.

–  To szczególne spotkanie wiernych, najpierw wspólna modlitwa podczas uroczystej liturgii a potem radosne świętowanie. Wymiar tego spotkania jest ważny dla parafian, gości, głównie z powodu możliwości bezpośrednich rozmów, wspólnego posiłku przy akompaniamencie muzyki. Chwalimy Pana  i dziękujemy Mu w różny sposób – mówi duchowny.

   Wspaniała wrześniowa pogoda dopełniała dobrą atmosferę wspólnego świętowania.

39-latek, który miał pomóc seniorce podczas prac porządkowych ukradł jej ponad 1,5 tysiąca złotych. Nieuczciwego „pomocnika” namierzyli i zatrzymali policjanci wydziału kryminalnego z łęczyckiej komendy. Przestępstwo kradzieży zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

20 września 2023 roku mieszkanka powiatu łęczyckiego zawiadomiła policjantów o kradzieży gotówki na szkodę jej matki. Do tego przestępstwa miało dojść w weekend, kiedy na terenie posesji seniorki był mężczyzna, który na jej prośbę pomagał w pracach porządkowych. Kiedy „pomocnik” opuścił jej teren, kobieta zorientował się, że z jej mieszkania zginęła koperta, w której było ponad 1,5 tysiąca złotych. Kryminalni zajmując się sprawą w niespełna kilka godzin od zgłoszenia ustalili, że gotówka padła łupem 39-latka. Około godziny 21.00 policjanci namierzyli i zatrzymali nieuczciwego „pomocnika”. Podejrzany usłyszał zarzut kradzieży, a za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Policjanci apelują do mieszkańców o rozwagę i rozsądek w kontaktach z osobami poza rodziny, tym bardziej jeżeli w domu dysponujemy większą ilością gotówki. Pamiętajmy, aby cenne przedmioty przechowywać w miejscu niewidocznym dla obcych. Zachowanie prostych reguł w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia ilości kradzieży.

Urząd miasta w Łęczycy informuje o mniejszym zainteresowaniu sprzętem wodnym na miejskich zalewach.

„W związku z tym, że pogoda zaczyna się już zmieniać i wraz z nowym rokiem szkolnym zdecydowanie jest więcej obowiązków nie tylko dla dzieci, ale również ich rodziców, zmniejszyło się zainteresowanie, by odpoczywać na rowerkach wodnych i kajakach. W związku z tym przystań kajakowa funkcjonować będzie jeszcze tylko w najbliższy weekend (piątek w godz. 14.00 – 18.00, sobota i niedziela w godz. 12.00 – 18.00) oraz w kolejny (piątek w godz. 14.00-18.00, sobota w godz. 12.00 – 18.00).

Jeśli znajdziecie czas i pogoda pozwoli, zapraszamy do skorzystania do wypoczynku na zalewach miejskich. Na okres jesienno-zimowy zabraknie tylko sprzętu pływającego, ale spacerować zdecydowanie można i należy przez cały rok. Pozostała część infrastruktury jest do Waszej dyspozycji, by obserwować zmieniającą się wraz z porami roku przyrodę i odpoczywać z dala od ruchu pojazdów” – informuje łęczycki magistrat.