12/04/2024
HomeTematy dniaUrząd przyjmuje wnioski o zakup tańszego węgla

Urząd przyjmuje wnioski o zakup tańszego węgla

tańszy węgiel

Mieszkańcy Łęczycy mogą już składać wnioski o preferencyjny zakup węgla. Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w niższej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla złożyć można: pisemnie w kancelarii urzędu miejskiego w Łęczycy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Warto jednak podkreślić, iż wcześniejsze złożenie przez mieszkańców miasta zapotrzebowania na zakup paliwa stałego na preferencyjnych zasadach nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia wniosku i jego pozytywna weryfikacja.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Łęczycanie są zainteresowani zakupem jednak trudno oszacować ilość z uwagi na brak informacji, jaki sortyment paliwa stałego będzie dostępny i jaka będzie jego jakość. Z rozeznania wynika, iż najwięcej osób jest zainteresowanych ekogroszkiem i kostką.

Do rzędu miejskiego w Łęczycy wpłynęło 430 wniosków o wypłatę dodatku węglowego oraz 49 wniosków z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła. Zdecydowana większość wniosków składana jest osobiście w kancelarii Urzędu.

Tagi postu:
Burmistrzowie skodą
Zakończenie I etapu