22/04/2024
HomePowiatUmowa podpisana! Będzie pierwsze na drogach powiatowych rondo!

Umowa podpisana! Będzie pierwsze na drogach powiatowych rondo!

rondo powiat łęczycki

W Starostwie Powiatowym w Łęczycy nastąpiło podpisanie umów pomiędzy Powiatem Łęczyckim reprezentowanym przez Starostę Pana  Janusza Mielczarka oraz przedstawicielem Firmy Usługi Projektowe Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje Paweł Jodaniewski z Łęczycy.

  Umowy dotyczą wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pod nazwą: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2512E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinkach Orszewice – DW 703 i Góra Świętej Małgorzaty – Boczki” oraz zadania pod nazwą: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2505E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Topola Królewska- Witonia’’.

Proponowanym składnikiem inwestycji będzie budowa pierwszego na drogach powiatowych ronda z elementami małej architektury, podkreślającymi wyjątkowy charakter zabytków na terenie gminy Góra Świętej Małgorzatypodkreśla Pan Starosta Janusz Mielczarek.  – Z kolei dokumentacja drogi relacji Topola Królewska – Witonia przez miejscowości Kozuby i Nędzerzew będzie przewidywała zmianę jej właściwości jezdnych, usunięcie problemów hydrologicznych oraz wymianę nasadzeń tak, aby podnieść komfort i bezpieczeństwo ruchu drogowego na tym odcinku.

Podpisanie umów odbyło się w obecności Pana Grzegorza Góryradnego Gminy Łęczyca, który od długiego czasu zabiegał o modernizację tej drogi.