29/05/2024
HomeTematy dnia„Tak” dla rządów burmistrza

„Tak” dla rządów burmistrza

absolutorium dla burmistrza

Głównym tematem ostatniej sesji rady miejskiej w Łęczycy były uchwały związane z procedurą udzielenia absolutorium dla burmistrza za realizację budżetu za 2021 rok. Włodarz Łęczycy 14 głosami „za” otrzymał zarówno absolutorium, jak i wotum zaufania.

Procedurę udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla burmistrza poprzedziła prezentacja raportu o stanie miasta. O wskazanie źródła pochodzenia środków na zagospodarowanie terenu nad zalewem prosiła radna Agata Szkop. W odpowiedzi burmistrz wyjaśnił, że środki na wykonanie zadania pochodziły z budżetu miasta. Kolejną kwestią poruszoną przez radną była sprawa sprzątania terenów należących do PKP oraz będących w zarządzaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy. Z kolei radny Zenon Koperkiewicz pytał o sprawę niewykorzystanych pod inwestycję gruntów.

– Prawie 3ha zakupione przez miasto nie jest wykorzystywane zgodnie z celem ich zakupu, czy jest pomysł na ich zagospodarowanie?- pytał samorządowiec.

W odpowiedzi na temat poruszony przez radnego burmistrz wyjaśnił, że w tej chwili, istotnie jest stagnacja w tej dziedzinie, ale tak jak zwykle bywa, przychodzi stosowny moment i na taki trzeba zaczekać.

Zarówno przy uchwale w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Łęczycy, jak i przy uchwale w sprawie udzielenia absolutorium, 14 radnych było za przyjęciem uchwały, przy jednym głosie wstrzymującym (radny Zenon Koperkiewicz).

To kolejny rok z rzędu, kiedy rada miejska podjęła taką uchwałę, za co podziękował burmistrz Paweł Kulesza.

– Bardzo dziękuję Paniom i Panom radnym za głosowanie oraz zaufanie, jakim jestem obdarzony. Oznacza to bowiem, że moja działalność, w tym inwestycje, jakie realizujemy w mieście, spotykają się z aprobatą. W ubiegłym roku zagospodarowaliśmy drugą część zalewów czy wybudowaliśmy ulicę Górniczą. W tym roku również skupiamy się na poprawie infrastruktury, czyli remontach ulic Związku Walki Zbrojnej i Dominikańskiej, w Parku budujemy tężnię solankową oraz skateplazę, a także intensyfikujemy działania związane z budową Pierścienia Księżnej Salomei.

Końcowym akcentem wtorkowej sesji było oświadczenie sekretarza miasta, Edwarda Banasika o zamiarze odejścia z dniem 30 czerwca br. na emeryturę. Kto zostanie desygnowany na to stanowisko, jeszcze nie wiadomo.

Na Orlenie w Łęczy
Korty "na pół gwiz