22/03/2023
HomePosts Tagged "przedszkole"

W Przedszkolu nr 4 w Łęczycy w bieżącym roku szkolnym, w nowo utworzonym punkcie dydaktycznym realizowane są zajęcia, zabawy wykorzystujące naturalną przestrzeń do wielozmysłowego poznawania otaczającego świata, rozwijające umiejętności i wiedzę z zakresu przyrody i ekologii. Realizacja zadania w dużym stopniu wpłynęła też na podniesienie

Czytaj więcej

Od września bieżącego roku szkolnego do 30 czerwca 2023 r. przedszkole nr 4 w Łęczycy będzie realizować projekt ekologiczny w oparciu o utworzony w ogrodzie przedszkolnym punkt dydaktyczny „Zielona Akademia”. Głównym celem jest stworzenie dzieciom takiego miejsca w ogrodzie, aby mogły korzystać w pełni z

Czytaj więcej