12/07/2024
HomeTematy dniaSzokujący wzrost kosztów! Z 50 tysięcy do ponad miliona złotych!

Szokujący wzrost kosztów! Z 50 tysięcy do ponad miliona złotych!

koszty

Wzrosły koszty realizacji rozpoczętego w ubiegłym roku przez samorząd powiatu łęczyckiego projektu pn. „ Młodzieżowy Sport dla Niepodległej ”.

W tej sprawie odbyła się niedawno nadzwyczajna sesja rady powiatu łęczyckiego.

– Realizacja projektu, którego celem jest poprawa infrastruktury sportowej w jednostkach oświatowych zarządzanych przez powiat była przewidziana na okres dwóch lat. Projekt jest kompleksową inwestycją polegającą na poprawie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wszystkich placówkach oświatowo-wychowawczych powiatu łęczyckiego. W ramach powyższego zadania wybudowane zostaną dwa boiska wielofunkcyjne w dwóch placówkach oświatowych, bieżnia lekkoatletyczna, boisko do piłki plażowej, siłownia zewnętrzna dla pięciu placówek oraz montaż urządzeń typu Street Workout w jednej placówce. Na całą inwestycję przyznano dofinansowanie w wysokości 1 343 849 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym koszty realizacji tego zadania wzrosły o kwotę 1 236 268 zł. Przy pierwotnym założeniu, zaplanowano kwotę 50 000 zł, stąd propozycja zmiany w budżecie – mówi starosta Janusz Mielczarek.

Dlaczego koszty aż tak wzrosły?

– Jak to możliwe, aby w tak krótkim czasie wystąpiły aż tak wysokie różnice między zakładanym a realnym kosztem, czy to błąd urzędu? – pyta radny Zbigniew Marczak.

– I etap projektu zrealizowaliśmy w ubiegłym roku. Wydatkowane środki to kwota 38 376 zł z przeznaczeniem na zapłatę dokumentacji projektowej. W tym roku zadanie ma być kontynuowane a koszt wzrósł z powodu inflacji – tłumaczy starosta.

W głosowaniu radni jednogłośnie poparli projekt uchwały. Zadanie „ Młodzieżowy Sport dla Niepodległej” realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 343 849 zł i własnych w wysokości 1 286 268 zł doczekać ma się wykonania w roku bieżącym.