22/04/2024
HomeTematy dniaŚwięto Policji w Łęczycy

Święto Policji w Łęczycy

święto policji

W Komendzie Powiatowej Policji w Łęczycy miały miejsce uroczystości związane ze świętem tych służb mundurowych. Łęczycę reprezentował burmistrz – Paweł Kulesza i komendant Straży Miejskiej – Tomasz Olczyk, który otrzymał dla pracowników formacji podziękowania za doskonałą i aktywną współpracę, w szczególności w okresie trwania pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2.

Włodarz Łęczycy przekazał na ręce komendanta łęczyckiej policji – Zbigniewa Gruszczyńskiego gratulacje i podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych za wysiłek wkładany w wykonywanie codziennej, nie zawsze łatwej pracy, która służy zapewnieniu bezpieczeństwa oraz ładu publicznego.

Dzisiejsze spotkanie było również okazją do przekazania gratulacji dla komendanta, który uzyskał awans na stopień inspektora.

– To ogromny Pana osobisty sukces oraz wspaniałe wyróżnienie dla Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy. Bardzo dziękuję za dotychczasowy wysiłek i zaangażowanie w pracę, która zapewnia bezpieczeństwo Łęczycanom. Jednocześnie proszę przyjąć życzenia pomyślności i zadowolenia z pełnionych obowiązków. Niech dalsza służba będzie pełna satysfakcji i dumy z już osiągniętego sukcesu, a nasza współpraca, tak jak do tej pory, niech przebiega w atmosferze wzajemnej pomocy, wsparcia i życzliwości – mówił burmistrz Łęczycy.

Kurtyna wodna na pl.
Kąpielisko w Łęcz