29/05/2024
HomeTematy dniaStrażnicy chodzą po domach i sprawdzają…

Strażnicy chodzą po domach i sprawdzają…

olczyk komendant

Osoby, które składając wniosek o przyznanie dodatku węglowego wskazały funkcjonowanie więcej niż jednego gospodarstwa domowego pod tym samym adresem, mogą spodziewać się wizyty strażników miejskich. Kontrola ma na celu potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. Osoby, które będą unikać kontroli muszą się liczyć z tym, że dodatek może nie zostać wypłacony.

– Od tygodnia kontrolujemy, czy informacje wskazane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego w zakresie liczby gospodarstw domowych pod jednym adresem są zgodne z prawdą. Nasi funkcjonariusze chodzą osobiście do osób, które wskazały więcej niż jedno gospodarstwo pod jednym adresem – mówi Tomasz Olczyk, komendant straży miejskiej w Łęczycy. – Mamy do sprawdzenia ponad sto adresów. Póki co, nikt nie odmówił poddania się kontroli. Odmowa może poskutkować wstrzymaniem a nawet brakiem wypłaty dodatku węglowego.

Strażnicy miejscy mogą prowadzić kontrole w związku ze złożonym wnioskiem o dodatek węglowy na podstawie nowelizacji ustawy o dodatku węglowym. Dodatkowo, otrzymali upoważnienie od burmistrza Łęczycy.

Duże emocje z powod
Pieszy się zdenerwo