12/07/2024
HomeAktualnościSpółdzielcy czekają na remonty. Jakie są plany „Łęczycanki”?

Spółdzielcy czekają na remonty. Jakie są plany „Łęczycanki”?

łęczycanka

Lokatorzy mówią o koniecznych pracach. Rafał Andrzejczak, wiceprezes spółdzielni mieszkaniowej, wymienia najważniejsze zaplanowane inwestycje.

– Koszt planowanych do wykonania w roku 2024 prac, to kwota ok. miliona złotych, na którą złożą się remonty dachów metodą pokrycia powierzchni bezspoinową warstwą zbrojonego nylonu. Skuteczność tej technologii została przetestowana w ubiegłym roku na dachu budynku przy ulicy Belwederskiej 75. Dzięki tej technologii dachy spełniają wszelkie warunki do montażu paneli fotowoltaicznych. Kolejny problem zgłoszony przez mieszkańców, jako istotna uciążliwość, to mało efektywnie działający system wentylacji grawitacyjnej, dlatego kontynuujemy montaż obrotowych nasad kominowych, tzw. turbowentów, które mają za zadanie wspomaganie ciągu wentylacyjnego. Prace te wykonamy w tym roku na 11 budynkach. Współbieżnie wykonujemy cząstkowe remonty nawierzchni ulic osiedlowych a w najbliższym czasie przystąpimy do prac związanych z budową chodnika w szczycie bloku Belwederska 81 oraz wykonamy renowacje trzech przyłączy kanalizacji sanitarnej bezwykopową metodą, tzw. „rękawa”. Nasze działania skupiają się również wokół wymiany urządzeń zabawowych na placach zabaw i urządzaniu terenów zielonych. Nowe nasadzenia powstały już pod blokami Bitwy nad Bzurą 24, Konopnickiej 15 i Konopnickiej 8c, a obecnie trwają pracę przy kolejnych nieruchomościach.

Sołtys na swoim pol
Pierwszy Festiwal Hi