21/06/2024
HomePowiatSkażona woda w Grabowie!

Skażona woda w Grabowie!

skażona woda

W badaniach jakości wody z wodociągu publicznego, zaopatrującego mieszkańców w wodę ze stacji uzdatniania w Grabowie, stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Problem z wodą w gminie Grabów istnieje nie od dziś. Były różne próby rozwiązania pod kątem zabezpieczenia jej ilości i jakości, łącznie z zakupem z ujęć położonych na terenie innych gmin: Daszyny, Dąbia, Olszówki. Sytuacja jest na tyle trudna, że wójt podjął decyzję o budowie nowego ujęcia.

– W ramach stałej współpracy z firmą Eko Serwis zlecamy stały monitoring jakości wody pod kątem jej składu chemicznego i przydatności do spożycia. W sytuacji stwierdzenia obecności w wodzie bakterii z grupy coli, zleciliśmy dodatkowe badania, niemniej jednak, ze względów bezpieczeństwa wodę można używać tylko do celów porządkowych – mówi wójt Janusz Jagodziński. – Podjęliśmy wszelkie działania, zmierzające do uzdatnienia wody do celów spożywczych, prawdopodobną przyczyną tej trudnej sytuacji jest awaria studni przy ulicy Reymonta w Grabowie. Przywrócenie stanu sprzed zakażenia to jest priorytet, podjąłem również działania zmierzające do wybudowania nowego ujęcia wody. Prace w tym kierunku prowadzi na zlecenie gminy specjalista – geofizyk.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łęczycy wydała komunikat w którym poinformowała odbiorców wody z wodociągu publicznego w Grabowie o fakcie wykrycia w wodzie bakterii z grupy coli w ilości 5 j.t.k. – norma wynosi 0 – w 100 ml wody. Jednocześnie wykluczono bakterie Escherichia coli (E.coli). Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Szklana kula dla sta
Bezpieczne lato w gm