21/06/2024
HomeAktualnościSamorządy z pomocą dla szpitala

Samorządy z pomocą dla szpitala

szpital łęczyca

Wspólna inicjatywa pomocy ze strony samorządów powiatu łęczyckiego dla łęczyckiego szpitala jest już kolejnym działaniem na tym polu. Na początku upływającej obecnie kadencji wszystkie gminy wpłaciły środki finansowe na zakup karetki, była to kwota 226 tysięcy zł. Obecnie trwa akcja zbierania pieniędzy na zakup urządzenia sterylizującego na potrzeby szpitala i pacjentów.

     Na początku obecnej kadencji wszystkie gminy powiatu łęczyckiego ufundowały karetkę ratunkową dla łęczyckiego ZOZ.

     20 grudnia ubiegłego roku dyrektor szpitala, Łukasz Michalak, zwrócił się do zarządu powiatu o pomoc finansową w zakupie urządzenia sterylizującego.

–  Urządzenie, które znajduje się obecnie w szpitalu, jest już mocno wyeksploatowane, awaryjne, nie stać nas na kolejne naprawy – informował dyrektor.

     Temat  udzielenia szpitalowi dotacji na zakup  nowego urządzenia do sterylizacji był omawiany na ostatniej sesji rady powiatu. Wszyscy radni poparli projekt uchwały wyrażającej zgodę na  udzielenie dofinansowania w wysokości 29 263 zł.

     Jak wyjaśnia starosta, Janusz Mielczarek

  • Całość kosztów zakupu urządzenia wynosi 250 tysięcy zł. Brakujące środki zostaną wpłacone przez wszystkie samorządy powiatu łęczyckiego w wysokości, odpowiednio liczba mieszkańców w danej gminie pomnożona  przez 5 zł.
Studniówka I LO im.
Burmistrzowie zapali