21/02/2024
HomePowiatRuszyła nowa linia  autobusowa

Ruszyła nowa linia  autobusowa

autobus

W ramach programu wojewody w zakresie likwidacji „białych plam komunikacyjnych” od 1 września br. ruszyła nowa linia autobusowa: Łęczyca – Prądzew – Daszyna.

    30 sierpnia br. rada powiatu podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiat organizuje przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej. O zasadach funkcjonowania nowej linii autobusowej mówił wicestarosta, Wojciech Zdziarski.

–  Do podjęcia działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych mieszkańców powiatu zainspirowało nas ubiegłoroczne, październikowe spotkanie, podczas którego dyskutowano o skutkach likwidacji kursu autobusowego na terenie gminy Świnice Warckie. Złożyliśmy wniosek do wojewody i 8 grudnia podpisaliśmy umowę na dofinansowanie w wysokości 127 550,90 zł, na uruchomienie  nowej linii autobusowej  na odcinku: Łęczyca – Prądzew – Daszyna. Zwróciliśmy się do wójtów gmin: Łęczyca, Witonia, Daszyna o współfinansowanie projektu i uzyskaliśmy zgodę  tych samorządów. W związku z tym od 1 września br. na w/w linii będą się odbywały 3 kursy: o 5.34, 9.00 i 15.50  z Łęczycy do Daszyny przez Olesice, Szamów, Romartów, Prądzew i odwrotnie. Autobus będzie kursował tylko w dni nauki szkolnej – relacjonował  wicestarosta.

    Uchwała została poparta przez wszystkich obecnych 15 radnych.

Dożynki w gminie Gr
Burmistrz Łęczycy