21/06/2024
HomeAktualnościRadny nie akceptuje tej strategii rady!

Radny nie akceptuje tej strategii rady!

radny góra

Nie było możliwości – jak twierdzi radny Grzegorz Góra – z wcześniejszym zapoznaniem się z obszernym dokumentem Strategii Rozwoju Gminy Łęczyca. Samorządowiec negatywnie ocenia działania rady podczas niedawnej nadzwyczajnej sesji. Krytykuje przewodniczącego i sekretarz gminy.

    Radny gminy Łęczyca, Grzegorz Góra, kwestionuje sposób podjęcia podczas ostatniej wtorkowej, nadzwyczajnej sesji uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Łęczyca na lata 2023 – 2030. Uchwała uzyskała poparcie większości radnych.

 W ocenie radnego Góry,  jest to temat obszerny i wymagający omówienia podczas komisji rady.

–  Pierwszy raz, mimo, że jestem radnym już od kilkunastu lat, spotykam się z taką sytuacją. Uważam, że tak złożony i ważny dla samorządu temat winien być przeanalizowany przede wszystkim podczas obrad komisji. Tymczasem, nie dość, że punkt został wprowadzony na sesję nadzwyczajną w ostatniej chwili, to radni nie otrzymali załącznika w postaci wspomnianej  strategii. Zresztą gdybyśmy dostali materiał, to dokument liczy ok. 40 stron. Nawet przy stosowaniu technik szybkiego czytania  i tak zapoznanie się z jego treścią byłoby fizycznie niemożliwe – komentuje radny G. Góra. – Najbardziej zastanawia mnie stanowisko przewodniczącego rady, jak również  koleżanek i kolegów radnych. Z mocy ustawy to przewodniczący zatwierdza sposób i realizację porządku obrad rady i to on powinien reprezentować samorządowców, którzy są przedstawicielami wyborców. Nie oceniam tego dokumentu, bo go po prostu nie znam. Nie miałem okazji się z nim zapoznać, podobnie, jak sądzę, moje koleżanki i koledzy radni.  W tej sytuacji wynik głosowania 2 osoby przeciwne, 2 osoby wstrzymujące się i pozostali za, jest dla mnie zupełnie niezrozumiały.

    Dlaczego projekt uchwały dotyczący przyjęcia strategii rozwoju gminy nie został wcześniej dostarczony radnym i dlaczego nie dyskutowano nad nim w komisjach rady? – pytamy Sylwię Doniak, sekretarz gminy pełniącego zastępstwo za nieobecnego wójta.

–   To nie jest tak, jak mówi radny, w przedmiocie strategii rozwoju gminy w dniach od 6 czerwca do 10 lipca br. trwały konsultacje społeczne, w których zwracaliśmy się do mieszkańców, aby zgłaszali swoje wnioski i uwagi dotyczące przedłożonej propozycji. W apelu wskazaliśmy gdzie można zgłaszać uwagi i w jakim terminie. Dodam, że radni są także mieszkańcami gminy Łęczyca, mieli więc okazję zapoznać się z dokumentem.

    Podobne zdanie w sprawie prezentuje Włodzimierz Starzyński, przewodniczący rady gminy.

    Uchwała została podjęta większością głosów. Przeciwni byli radni Agata Folnarczyk i Grzegorz Góra, od głosu wstrzymały się radne Jadwiga Frątczak i Izabella Stolińska.

Sztab WOŚP w Łęcz
Kiermasz bożonarodz