12/04/2024
HomeGaleriaPrzystań szkolna w Siedlcu

Przystań szkolna w Siedlcu

przystań szkolna

Koło Gospodyń Wiejskich w Siedlcu zaprasza mieszkańców do korzystania z „Przystani szkolnej” przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu. W ramach projektu zbudowano warzywnik i rabaty owocowe wraz z systemem ekologicznego nawadniania z miejscem na prowadzenie zajęć lekcyjnych lub spotkań mieszkańców.

Celem zrealizowanego projektu było umożliwienie dzieciom ze szkoły uczestniczenie w zajęciach na świeżym powietrzu a dodatkowo zakupione narzędzia spowodują aktywny udział w tworzeniu, pielęgnacji i zbiorze stworzonych warzywników oraz poznawaniu i smakowaniu bio-różnorodnego środowiska warzyw i owoców. Celem projektu jest również przekazanie wiedzy, iż bez wody nie ma życia ani żywności. Dzięki tej przystani szkolnej możliwe stanie się efektywne nauczanie o racjonalnym wykorzystywaniu wody i szanowaniu jej zasobów w świetle ciągłego zwiększania zużycia wody.

– Chcemy również kształtować postawy i budować świadomość ekologiczną oraz zdrowego żywienia u najmłodszych tj. uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu i lokalnej społeczności poprzez zamontowanie zbiorników na deszczówkę, stworzenie rabat warzywnych i owocowych. Bardzo ważne w dzisiejszych czasach jest zaszczepienie w najmłodszych zdrowych nawyków i aktywności, która zachęci do dbania o środowisko naturalne. Propagujemy i demonstrujemy infrastrukturę sprzyjającą działaniom z zakresu ochrony środowiska lokalnej społeczności. Chcemy wyjść do społeczności i aktywnie móc wykorzystać ich potencjał, uczyć się, zwłaszcza w grupie jaką są rolnicy, którzy od pokoleń szanują pracę swoich rąk i dbają o swoje środowisko, wiedzą jak uprawiać ekologiczne warzywa, szanują i dbają o zwierzęta – mówi Aleksandra Jerzmanowska, przewodnicząca zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Siedlcu.

Uczniowie mieli przeprowadzone zajęcia podczas których siały warzywa, podlewały warzywniki i budowały domki dla owadów. Posiano warzywa i posadzono truskawki, poziomki, maliny, porzeczki, agrest, borówkę, jeżynę bezkolcową.

Projekt Przystań szkolna – Jak woda zostaje naszym przyjacielem” został zrealizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii, Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia, którego laureatem zostało Koło Gospodyń Wiejskich w Siedlcu i pozyskało kwotę 10 tys zł.

To ma być spora atr
18-latek zatrzymany