16/06/2024
HomeTematy dniaPrzed urzędem stanął parkometr. Ale parkowanie jeszcze za darmo

Przed urzędem stanął parkometr. Ale parkowanie jeszcze za darmo

parkometr przed UM

Parkometr ze zlikwidowanej strefy płatnego parkowania z ulicy Kilińskiego już został ustawiony na parkingu przed urzędem miasta. Póki co jednak – jeszcze nie działa, więc parking przed magistratem wciąż jest bezpłatny – to z powodu awarii drukarki do biletów w dotychczasowym systemie ponoszenia opłat za parkowanie.

Podniesione szlabany i ustawiony parkometr sprawiają, że parkujący intuicyjnie udają się pobrać bilet z parkomatu, który jeszcze nie jest aktywny.

Jak przekazuje magistrat, „parkomat przed urzędem miejskim w Łęczycy został przeprogramowany i zamontowany. Będzie funkcjonować od dnia 19.10. br., tj. od wejścia w życie Uchwały nr LXIX/411/2022 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/225/16 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasta Łęczyca. W/w Uchwała wprowadzająca m.in. zmianę sposobu pobierania opłat została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 4 października br. pod poz. 5353. i zgodnie z przepisami wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego”.

Zasady parkowania przed urzędem nie zmieniają się – pierwsze 50 minut będzie bezpłatne, ale należy pamiętać, żeby z parkometru pobrać bilet uprawniający do darmowego pakowania, na którym widnieć będzie numer rejestracyjny pojazdu oraz godzina rozpoczęcia parkowania.

Zatrzymani złodziej
Krótka sesja powiat