22/04/2024
HomeTylko u nasProkuratura zajmie się… torami. Za bardzo hałasują

Prokuratura zajmie się… torami. Za bardzo hałasują

tory wąskotorówka

Prokuratura Rejonowa w Łęczycy uznała, że pismo złożone przez jedną z mieszkanek Łęczycy jest warte uwagi. Chodzi o problem hałaśliwego przejazdu drogą wojewódzką 703, czyli ulicą Kaliską przez tory nieczynnej kolejki wąskotorowej. Wielokrotne interwencje podejmowane przez pobliskich mieszkańców w różnych instytucjach czy urzędach nie przyniosły żadnego skutku. Czy tym razem będzie inaczej?

– Prokuratura nie zajmuje się tylko sprawami karnymi, o czym mało kto wie. Zgodnie z art. 182 KPA („prokuratorowi służy prawo zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem”. dod. red.) prokuratura ma pewne uprawnienia i możliwość wsparcia mieszkańców w bardzo różnych aspektach. Na tej podstawie występujemy do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie postępowania w celu zbadania poziomu hałasu występującego na wspomnianym odcinku ulicy Kaliskiej, do Urzędu Transportu Kolei również o wszczęcie postępowania w sprawie a także do PKP o wyjaśnienia – informuje Andrzej Pankiewicz, szef Prokuratury Rejonowej w Łęczycy. – Z przekazanych nam informacji wynika, że wielokrotne prośby o zniwelowanie uciążliwego dla mieszkańców problemu nie dały żadnego rozwiązania.

Problem z torami nieczynnej kolejki wąskotorowej jest od dawna. Dla mieszkających w najbliższej odległości łęczycan – największy, ale także wszyscy kierowcy przejeżdżający ulicą Kaliską pomstują na zły stan jezdni wokół torów a i z samymi torami bywają problemy – wyrywające się z asfaltu szyny stwarzają spore zagrożenie dla zmotoryzowanych mieszkańców. Dlaczego z pozoru błahy problem ciągnie się latami? Na dobrą sprawę, każdy odbija piłeczkę umywając ręce. Czy tory powinien remontować ich właściciel a może zarządca DW703? Tę sprawę na pewno wyjaśni prokuratura.

Prokuratura Rejonowa w Łęczycy podejmuje liczne działania wykraczające poza obszar zainteresowania kodeksu karnego, czego dowodem jest nie tylko zajęcie się sprawą uciążliwych torów wąskotorówki. Niedawno prokurator zwrócił się z pismem do kuratorów i do MOPS o przekazanie informacji o ewentualnych rodzinach, w których niepracująca kobieta zajmuje się dziećmi a pracujący mąż nie przekazuje pieniędzy na utrzymanie żony i dzieci, ale np. wydaje je na alkohol. W takim przypadku prokuratura może podjąć interwencję kierując wniosek do pracodawcy mężczyzny o przekazywanie części jego wynagrodzenia na konto niepracującej żony. Jako inny przykład można podać wniosek prokuratury łęczyckiej do burmistrza miasta o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu w sklepie, gdzie alkohol sprzedawany był nieletnim.