16/06/2024
HomePromocjaProekologiczne inwestycje władz Gminy Łęczyca

Proekologiczne inwestycje władz Gminy Łęczyca

wójt rogoziński

Podczas gdy kwestie związane z ochroną środowiska stają się coraz bardziej palącym wyzwaniem, Gmina Łęczyca kieruje swoje wysiłki w stronę zrównoważonego rozwoju, podejmując innowacyjne projekty mające na celu poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej.

Obecnie trwają prace związane z realizacją dwóch ważnych inwestycji na terenie gminy, które mają znaczący wpływ na środowisko oraz codzienne życie mieszkańców. Są to projekty polegające na wymianie nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na nowe kotły pelletowe oraz kotły opalane gazem płynnym i ziemnym. Do tej pory udało się zrealizować pierwszy etap, obejmujący montaż pieców na pellet. Gmina, kierując się troską o środowisko i dobro mieszkańców, pozyskała na dofinansowanie tych działań środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Warto zaznaczyć, że pierwszy projekt jest realizowany przez firmę ASH z Ostrołęki, natomiast drugi przez FlexiPower Group z Pabianic, obie firmy zaangażowane m.in. w branżę grzewczą. Te inwestycje są odpowiedzią na rosnące wyzwania związane z ochroną środowiska, stanowiąc jednocześnie krok w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań w produkcji energii. Warto również zaznaczyć, że dzięki uzyskaniu znacznego dofinansowania, koszty związane z wdrożeniem tych projektów po stronie mieszkańców wyniosły około 20% całkowitej wartości instalacji (pozostałą kwotę pokrywa Gmina Łęczyca z pozyskanej dotacji). To istotny aspekt, który sprawia, że inwestycje te stają się bardziej dostępne i zachęcają mieszkańców do korzystania z ekologicznych rozwiązań energetycznych.

Nieustające zaangażowanie gminy w zrównoważony rozwój objawia się także w realizacji kolejnych projektów. Aktualnie trwa procedura wyboru wykonawcy dla inwestycji zakładającej montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców. W poprzednim roku liczni mieszkańcy zakwalifikowali się do udziału w tej inicjatywie, a łącznie planuje się zainstalowanie 334 instalacji o mocy od 3,15 kW do 4,05 kW. Dofinansowanie na ten cel wynosi imponujące 95%, co podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój odnawialnych źródeł energii. Ostateczny poziom wsparcia zostanie precyzyjnie ustalony po dokładnej analizie ofert i wyborze wykonawcy, a obecnie trwa ocena złożonych propozycji.

Gmina od kilku lat systematycznie wdraża projekty wykorzystujące Odnawialne Źródła Energii, co potwierdza zamontowanie do tej pory 270 instalacji fotowoltaicznych, 18 pomp ciepła, 103 kolektorów słonecznych oraz 75 pieców na pellet. Dodatkowo, Gmina złożyła w ubiegłym roku do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie instalacji 83 pomp ciepła dla osób, które zapisały się na liście i dostarczyły deklaracje udziału w projekcie, co jest kolejnym krokiem w kierunku zrównoważonej transformacji energetycznej. Aktualnie trwa jego ocena.

Te ambitne projekty są dowodem na zaangażowanie gminy w troskę o środowisko i stanowią konkretny krok w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców. Gmina Łęczyca staje się wzorem dla innych społeczności, inspirując do podejmowania podobnych działań na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Rok 2024 – XXV-lec
Finał Wielkiej Orki